Oplever du ensomhed i parforholdet

Parterapeut og psykoterapeut Annette Waltersdorff

Ensomhed i et parforhold eller ensomhed i nære relationer kan have betydelige følelsesmæssige konsekvenser. Det kan lægge en dæmper på kærligheden, og i nogle tilfælde kan det ende i utroskab.

Det er en udbredt misforståelse, at et forhold automatisk beskytter dig mod ensomhed. Dette er bestemt ikke altid tilfældet. I dette blogindlæg vil jeg komme ind på de mest almindelige årsager til ensomhed i parforhold og give praktiske råd og tips til at håndtere og overvinde ensomheden.

Indholdsfortegnelse

9 årsager til ensomhed i parforholdet

I de kommende afsnit vil jeg uddybe de specifikke faktorer, der kan føre til, at du føler dig ensom i dit parforhold, samt beskrive de potentielle udfordringer og deres løsninger.

 1. Manglende kommunikation: Hvis der er manglende åbenhed og ærlighed i kommunikationen mellem dig og din partner, kan det føre til en følelse af isolation og du ikke får dit behov dækket.

 2. Forskellige behov og forventninger: Hvis du og din partner har forskellige forventninger og behov i forholdet, kan det skabe uoverensstemmelser og føre til ensomhed, især hvis der ikke er en løbende dialog om disse emner.

 3. Prioriteringer af jer som par: Hvis I har travlt med arbejde, personlige forpligtelser eller andre aktiviteter, kan det resultere i, at du føler dig overset eller ikke prioriteret, hvilket kan føre til at du eller din partner kan føle jer overset.

 4. Manglende fælles interesser: Deler I ikke tilstrækkeligt med fælles interesser eller aktiviteter, kan det føre til, at I føler manglende tæthed.

 5. Manglende intimitet: Intimitet er afgørende for mange forhold. Manglende intimitet kan føre til følelser som afstand og ensomhed hos begge parter.

 6. Uopklarede konflikter: Uløste konflikter eller gentagne argumenter kan skabe en atmosfære af fjendtlighed og en slags mur imellem jer.

 7. Individuel usikkerhed eller personlige udfordringer: Hvis den ene part kæmper med personlige problemer, som f.eks. lavt selvværd eller stress, kan det have en påvirkning på forholdet og nærheden.

 8. Ændringer i livet: Store livsændringer som jobskift, flytning, fødsel eller tab af et familiemedlem kan påvirke forholdet.

 9. Opmærksomhed: Alle mennesker vil gerne føle sig set. Hvor meget gør du selv for at din partner føler sig set, elsker og forstået? Hvor stor er din egen vilje til at gøre en indsats kærligheden? Måske er der en del af dig som udelukkende synes ansvaret ligger hos partneren.

Grunde til ensom i parforhold

Hvordan kan I som par skabe nærhed i parforholdet?

Hav fokus på kommunikationen

En af de mest almindelige årsager til ensomhed i et forhold er problemer med kommunikationen. Når I ikke kan tale ordentligt sammen, kan der opstå misforståelser og følelsesmæssig afstand kan hurtigt føre til følelsen af at være isoleret og ensom.

Det er helt normalt for ethvert menneske at opleve kommunikationsproblemer. Det er vigtigt at tackle dem på en god måde for at bevare et sundt og tilfredsstillende forhold. Ved at fokusere på at forbedre kommunikationen og skabe en åben og tillidsfuld atmosfære kan par opnå større forståelse og styrke deres forhold.

For at arbejde på kommunikationen i jeres forhold, kan I:

 • Øve jer aktivt i at lytte til hinanden.
 • Være ærlige og åbne om jeres svære følelser og behov.
 • Udtrykke respekt for hinandens perspektiver.
 • Engagere jer i åbne diskussioner om bekymringer.
 • Samarbejde om at forbedre kommunikationen.
 • Læg mærke til om der er vigtigst for dig at løse eller kan vinde konflikten.
 • Stil hinanden spørgsmål som: Hvad er ‘nærvær’ for dig? Omsorg? Intimitet? Samhørighed? Frihed? Kærlighed?

Læs også: Kommunikation i parforholdet

Få hjælp og redskaber

Få redskaber og hjælp hvis du føler dig ensom i dit parforhold. Sessionerne kan foregå hos mig eller via Zoom hvis det passer dig bedre.

Prioriter hinanden

En anden ting, der kan bidrage til ensomhed i jeres forhold, er de daglige rutiner og manglende tid, I kan bruge sammen.

For at tackle de negative virkninger af rutiner og manglende tid sammen kan I planlægge tid til meningsfulde samtaler og aktiviteter og også give hinanden plads til at forfølge jeres individuelle interesser.

En stor faktor her er brug af skærm – mobiltelefon, tablet, computer tager ofte mere tid end man tror den gør. Læg mobilen væk og sluk for skærmene.

Skab nye oplevelser sammen

At skabe nye oplevelser sammen er en yderst effektiv strategi til at bekæmpe ensomhed i parforholdet. Det kan styrke jeres bånd og give følelsen af samhørighed.

I kan planlægge aktiviteter og ture sammen, der imødekommer både dine og din partners interesser og præferencer. Det kan være store eller små ting – en gåtur med hunden eller en kop kaffe i sofaen om aften uden andre forstyrrelser, kan være nok til at styrke båndet.

Ved at investere i fælles oplevelser får I mulighed for at opbygge en dybere forbindelse og skabe varige minder, der beriger jeres forhold. Denne tilgang kan skabe en stærkere og mere tilfredsstillende relation.

Jeg er ensom i mit ægteskab

Personlig udvikling og forandring

Personlig udvikling og forandring kan også føre til ensomhed i et forhold. Når den ene partner udvikler sig, mens den anden ikke gør det, kan der opstå en afstand mellem jer, hvilket kan føre til isolation og alene følelse.

Det er vigtigt at skabe et rum, hvor I begge kan udvikle jer hver for sig og sammen. Det kan bidrage til et mere berigende og tilfredsstillende forhold.

Der er flere strategier, der kan hjælpe:

 1. Prioritér og vær opmærksom på forholdet – brug tid sammen, lav parforholds øvelser, gør små ting for hinanden, tal sammen fx om jeres drømme, tosomhed,
 2. Udvikl parforholdet ved at få professionel vejledning eller redskaber hos en parterapeut i parterapi.
 3. Søg fællesskab med personer der deler jeres værdier og interesser.
 4. Mental sundhed er ligeså vigtig som fysisk sundhed.
 5. Tal om hvad i hver især synes er vigtigt, for at have et godt parforhold, og tal om hvad jeres egne behov er. F.eks. at kommunikere om hinandens sårbarhed og hemmeligheder, kan være med til at styrke samhørigheden, fordi I bliver klogere på hinanden, fordi I kender sandheden.

Selvomsorg og personligt ansvar

Selvomsorg og personligt ansvar spiller afgørende roller i at overvinde ensomhed i et forhold. Det er af allerstørste betydning at prioritere din egen velvære og dyrke personlige interesser og hobbyer. Ved at tage ansvar for din lykke og ikke kun lægge det i hænderne på din partner, kan du opnå større tilfredshed.

Dette er en essentiel tilgang, der vil bidrage til at styrke dit forhold til din partner.

Hav også fokus på egen trivsel

For at prioritere ens egen trivsel er der flere vigtige faktorer, du skal overveje:

 • Det er afgørende at tage ansvar for din personlige lykke.
 • Det er ikke kun din partners ansvar, at du ikke skal føle dig ensom.
 • Fokus på selvpleje og personlig udvikling.
 • En bedre håndtering af din alene følelse.
 • At arbejde på en dybere følelsesmæssig forbindelse i ens forhold er vigtigt.

For at sikre din mentale sundhed er der også nogle vigtige punkter at huske:

 • Sørg for at du får tilstrækkelig søvn.
 • Spis sundt og afbalanceret.
 • Dyrk regelmæssig motion for at holde krop og sind sundt.
 • Tag pauser fra stressende situationer for at genoplade.

Selvpleje kan være med til at styrke en følelse af selvrespekt og tilfredshed, hvilket i sidste ende bidrager til et sundere og mere tilfredsstillende forhold til dig selv.

Parforhold og ensomhed

Lav aftaler og tal om ønsker i stedet for at have forventninger

Arbejde på egne interesser og hobbyer

At engagere sig i personlige interesser og hobbyer kan have en betydelig indflydelse på ens følelser af uafhængighed og tilfredshed, hvilket i sidste ende kan mindske følelsen af at være alene i parforholdet.

Ved at forfølge passioner og udvikle færdigheder kan du fremme følelser af selvrespekt og lykke, hvilket bidrager til en stærkere følelsesmæssig forbindelse med din partner.

For at påbegynde arbejdet med personlige interesser og hobbyer kan du udforske nye interesser, deltage i aktiviteter, der skaber glæde, og afsætte tid til at udvikle dine færdigheder.

Hvad hvis min partner har en uhensigtsmæssig adfærd?

I nogle parforhold ligger ensomheden i, at den ene part har en uhensigtsmæssig adfærd. Det kan være misbrug, vold (fysisk eller/og psykisk). Der kan være enorm meget ensomhed i at være alene i denne situation.

Nogle mennesker er alene i situationen, fordi det kan være svært at snakke om det med nogen, og andre føler sig ikke forstået, fordi omverden ikke forstår virkeligheden i dit ægteskab.

Vær ærlig overfor dig selv – hvad er årsagen til oplevelsen af at være alene? Er du bange for at miste dig selv i parforholdet? Er der noget i dit parforhold, der er ødelæggende for dit liv? Er du ulykkelig?

Få hjælp f.eks. hos en psykoterapeut som har kendskab til denne situation, så du kan arbejde med at komme videre – om det er at blive i forholdet eller ej.

FAQ

Spørgsmål og svar

Der er mange forskellige årsager til ensomhed i et forhold, og det kan være svært at pege på en enkelt grund. Det kan dog ofte skyldes:

 • Manglende kommunikation

 • Fysisk og emotionel distance

 • Usunde forhold

 • Interne faktorer

Ja, ensomhed i et forhold kan helt sikkert føre til andre problemer. Ifølge flere undersøgelser kan langvarig ensomhed have mange negative konsekvenser f.eks. psykiske problemer som depression og angst.

Ensomhed i et forhold kan skyldes manglende emotionel forbindelse, utilstrækkelig kommunikation eller forskelle i behov.

Ja, ensomhed i parforhold er ikke usædvanligt. Selvom man er i et forhold, kan følelsen af isolation opstå på grund af kommunikationsproblemer, emotionel afstand, forskelle i behov eller stress.

De 3 mest almindelige former for ensomhed er :

 • Social ensomhed hvor man føler sig uønsket eller isoleret fra andre

 • Følelsesmæssig ensomhed at føle sig alene i relationer med andre fx i parforholdet

 • Eksistentiel ensomhed hvor man mister meningen med livet

At føle ensomhed i parforhold kan være en kompleks og smertefuld følelse. At lære at forstå, at det er helt normalt at søge hjælp hos en professionel, når man står over for sådanne udfordringer. Kontakt fx en psykoterapeut hvis du mærker:

 • Vedvarende ensomhed

 • Forværret mental sundhed

 • Negativ indflydelse på dagligdagen

 • Hvis du har forsøgt forskellige strategier uden succes

 • Hvis ensomheden er blevet for svær at håndtere alene

Ensomhed kan være en trussel mod dit parforhold

Andre indikatorer, der kan pege i denne retning, inkluderer vedvarende konflikter, manglende intimitet og følelsen af håbløshed i forholdet.

Hvis du genkender disse tegn, kan det være gavnligt at overveje at søge professionel hjælp til at arbejde med de underliggende problemer og forbedre den følelsesmæssige forbindelse i jeres forhold.

Ved at tackle disse problemer kan I åbne vejen for et sundere og mere tilfredsstillende forhold. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på, at ubehandlede problemer i et forhold kan have alvorlige konsekvenser.

At forebygge ensomhed

Få hjælp hos Charlottenlund Psykoterapi

Hos Charlottenlund Psykoterapi er jeg som NLP psykoterapeut og parterapeut her for at hjælpe dig med at navigere rundt i dine udfordringer i dit parforhold. Jeg forstår, at det at tage det første skridt kan være svært.

Derfor tilbyder jeg dig en 15 minutters gratis afklarende samtale. Denne samtale giver dig mulighed for at dele dine bekymringer, få et indblik i, hvordan terapi kan hjælpe dig, og beslutte, om det føles rigtigt for dig.

Husk, du er ikke alene, og jeg er her for at hjælpe dig.

Del indlæg