Kommunikation i parforhold

Parterapeut og psykoterapeut Annette Waltersdorff

Jeres parforhold kan gå i stykker, når der ikke er god kommunikation imellem dig og din partner. Når I ikke taler ordentlig sammen, kan afstanden mellem jer blive større og større. Når afstanden vokser, bliver det endnu sværere at kommunikere åbent og ærligt. Dårlig og manglende kommunikation i parforholdet er et problem, og helt sikkert noget der skal løses, hvis jeres parforhold eller ægteskab skal kunne holde på den lange bane.

I dette blogindlæg kommer jeg rundt om de udfordringer, mange par har i deres indbyrdes kommunikation og vil også give dig mine bedste råd, der kan hjælpe jer til at blive bedre til at tale sammen.

Indholdsfortegnelse

Kommunikation er nøglen til et godt forhold.

Kommunikation er vigtigt i ethvert forhold, uanset om det handler om familie, venner, kollegaer eller din partner. Det er gennem kommunikationen, at I udtrykker tanker og følelser, får forståelse for hinanden, taler om jeres problemer og finder løsninger på dem. Vi mennesker har den fordel, at vi kan kommunikere med ord og det kan hjælpe os til at løse mange problemer. Ved at bruge kommunikationen, kan vi lytte til hinanden, og have mulighed for at forstå hinandens synspunkter, hvilket ofte fører til færre skænderier.

Få hjælp og redskaber

Få redskaber til at opnå en bedre kommunikation i jeres parforhold. Sessionerne kan foregå hos mig eller via Zoom hvis det passer dig bedre.

Bedre kommunikation i dit parforhold er ikke altid en nem disciplin.

Der kan være mange grunde til, hvorfor par nogle gange har svært ved at kommunikere med hinanden. Når parforholdet knirker, er uhensigtsmæssig kommunikation ofte et af de problemer, der først viser sig.  

Problemerne kan skyldes forskellige forventninger, uoverensstemmelser, manglende respekt eller ganske enkelt en manglende evne til at udtrykke sig. Man kan også være påvirket af, det man har med sig fra tidligere forhold eller ens barndom. Kommunikation i et parforhold skal baseres på tillid, respekt og ærlighed over for hinanden, og at I begge føler jer trygge.

Læs også: Hvorfor er mit parforhold i krise

Kommunikation i parforhold

8 årsager til, at I kæmper med at kommunikere med hinanden.

Rod i barndommen

Dine oplevelser fra barndommen kan have en indflydelse på, hvordan du kommunikerer i dit parforhold. Måske har du oplevet en dysfunktionel, upålidelig eller manipulerende barndom, hvor dagligdags samtaler med f.eks. din familie blev opfattet som noget dårligt og ubehageligt.

Traumer fra din barndom kan føre til lavt selvværd, dårlige vaner og en følelse af skyld og give dig kommunikationsproblemer i dit voksenliv. Hvis du ikke føler dig god nok, kan det være svært for dig at stå ved eller give udtryk for dine tanker og følelser. Du prøver måske at skjule følelser og ender ofte i en forsvarsposition, når du taler med andre mennesker. Har du taget uheldige kommunikationsmønstre fra din barndom med dig ind i dit voksenliv, er det noget, du med fordel kan arbejde med, da det ellers kan have en negativ effekt på dit parforhold.

Dårlige oplevelser fra tidligere parforhold.

Hvis du har haft dårlige oplevelser i tidligere parforhold som f.eks. overgreb eller utroskab, kan det være svært for dig at stole på andre mennesker. Er du påvirket af en baggrund med dårlige erfaringer og negative tanker, kan det give dig udfordringer i kommunikationen med din partner. Følelsen af f.eks. tab, skam og mindreværd kan få dine parader op, og det kan betyde, at du går ind i det nye forhold med en vis form for skepsis, angst eller manglende tillid.

I er vokset fra hinanden.

Er der ting, der ændrer sig i jeres liv, så du og din partner får nye interesser eller begynder at have forskellige værdier, kan det betyde, at I er vokset fra hinanden eller udviklet jer i hver jeres retning. Kommunikation i et forhold handler om at være nysgerrig, engageret og interesseret i hinandens liv. Hvis I har forskellige interesser og værdier, må I arbejde ekstra med at lytte til hinandens tanker og følelser med åbent sind.

Er I ved at miste følelsen af, at I står sammen som et par? Begynder I at sætte spørgsmålstegn ved jeres kærlighed til hinanden? Føles det, som om I ikke forstår og kender hinanden længere, eller kender I ikke jeres roller i forholdet, kan det være svært at tale med sin partner.

Læs også: Min kæreste har ikke lyst til mig

Dårlig kommunikation i parforholdet

Føler sig misforstået.

Mangel på forståelse og misforståelser er hverdagskost i mange parforhold. Problemer kan opstå, når I ikke lytter til hinanden eller fejlfortolker de ting, som I siger til hinanden, og det kan skabe et tomrum i kommunikationen. Et parforhold kræver både tid og engagement fra begge parter, og føler man sig konstant misforstået, kan det skabe afstand til partneren.

Mistet tillid til hinanden.

Når I har mistillid til hinanden, er det svært at opbygge en positiv kommunikation. Kommunikation i et parforhold bygger på tillidsfuld dialog og åbenhed over for hinandens følelser og tanker. Kommunikation handler også om at dele følelser, men når I ikke stoler på hinanden, gør det vilkårene for en bedre kommunikation vanskelig. Har der været tillidsbrud fx i form af uærlighed, tillidsbrud eller utroskab kan det betyde, at den ene af jer eller begge har mistet tilliden til hinanden, og kommunikationen mellem jer kan være anstrengt.

Du kan også opleve at miste tilliden til din partner, hvis du har delt dine ømme punkter, svære minder eller svagheder, og de senere bliver brugt imod dig. Her kan en afstand i forholdet opstå, da tilliden til fortrolighed og respekt kommer i spil.

Læs også: Hvornår ved man at man skal gå fra hinanden

Den ene partner føler sig hævet over den anden.

Ulige magtforhold mellem jer som par kan føre til misforståelser, fordomme, irritation og envejskommunikation. Når den ene part føler at ‘min måde er den rigtige’ er der ofte en dominerende adfærd i spil, og så kan det være svært for den anden part at åbne sig op, vise sine følelser og tale sammen. Hvis du er den underlegne, vil det ikke være nemt for dig at give udtryk for dine tanker og følelser, og det kan føles, som om din stemme ikke bliver hørt. Kommunikation i et parforhold er ikke bare om at tale, men også om at lytte og det kan være svært, hvis den ene partner dominerer samtalen og forholdet.

Disse forhold er ofte præget af, at kommunikation indeholder skyld og skam.

I er konfliktsky.

Det kan være svært at tale sammen, når det drejer sig om en konflikt eller et følsomt emne, som er personligt eller smertefuldt. Måske er du bange for disse konfrontationer og vælger at undgå disse samtaler, for ikke at ødelægge den gode stemning. Men konsekvensen ved at undgå konflikter er ofte en afstandtagende til hinanden. Det er helt normalt, at der kommer konflikter i parforholdet, selvom det naturligvis kan føles ubehageligt. Det er en naturlig del af et parforhold, og I skal finde den rette balance mellem at håndtere jeres konflikter og værne om jeres gode parforhold.

Når samarbejde bliver til modarbejde.

Vinde eller tabe? Hvem har ret? Det sker hyppigt, at par starter med at tale om et emne og ender et helt andet sted. En simpel konflikt om, hvem der skal gøre noget praktisk i hjemmet, kan ende i en diskussion eller et skænderi om ‘at vinde’ og få ret. Det samarbejde som et parforhold burde være, bliver til en kamp om at få sine egne behov opfyldt.

Snakker dårligt sammen

11 tips til at forbedre kommunikationen i dit forhold.

Kommuniker åbent og omsorgsfuldt med din partner.

Prøv ikke at dømme eller have forudindtagne holdninger, når I taler sammen. Kommuniker med et åbent og omsorgsfuldt sind og, se også tingene fra din partners synsvinkel. Vær klar til at fortælle om dine tanker, følelser og bekymringer uden at skamme dig. Kommunikation er ikke kun at tale, det er også at lytte, så prøv at give fuld opmærksomhed og vis respekt for din partners ord.

Sæt tid af til at tale sammen.

At tale sammen kræver tid og fokus, og det kan være svært at få passet ind i en travl hverdag. Prioriter at have nogle stunder, hvor I giver jeres fulde opmærksomhed til hinanden. Kommunikation bliver bedre, når I er afslappet, og der er tid og ro.

Forsøg at undgå misforståelser.

Vær opmærksom på din partners humør og start ikke en svær samtale, når du kan mærke, at din partner er frustreret, træt eller har brug for alenetid. Kommuniker med det formål at løse et problem eller tale om følelser, ikke for at vinde diskussionen. Par misforstår hinanden typisk, når de er trætte og stressede i en travl hverdag, og det kan føre til skænderier. Kommunikation er bedst i tryghed og gode rammer, når I begge to er klar til at lytte og tale.

Undlad egne forhastede konklusioner.

Vi konkluderer og fortolker hele tiden, hvad andre mener, når de siger noget. Nogle gange har vi det med at konkludere noget, som ikke er det modparten mener. Det kan være en fordel at spørge ind til det, du hører, så du ikke konkluderer eller fortolker til noget urigtigt.

Misforståelser

Lær at lytte aktivt til din partner.

Lyt til din partner uden at afbryde og prøv at give positiv feedback på det, der bliver sagt. Det er vigtigt at lytte aktivt, vise interesse, støtte og lytte til din partners synspunkter. Det er en god følelse at føle sig forstået som menneske. Kommunikation handler om at dele og forstå hinanden, så lyt til din partner og vis vedkommende respekt og omsorg.

Respekter jeres forskelligheder og accepter, at I ikke altid er enige.

Respekter at I har forskellige holdninger og synspunkter og undgå at komme med personlige angreb. Det er helt ok at have forskellige værdier, holdninger og synspunkter. Kommunikation bliver bedre, når I respekterer hinandens forskelligheder, forstår hvorfor I er uenige, og prøver at acceptere hinanden. I kan stadig godt arbejde sammen om at løse konflikter, selvom I ikke er enige. Respektfuld kommunikation er, når I prøver at tale om de mulige løsninger, som I begge to kan forenes om.

Giv din partner plads til at udtrykke sine egne følelser og behov.

Når din partner vælger at udtrykke sine følelser, så prøv at se tingene gennem hans eller hendes perspektiv og tag imod det nænsomt. Kommunikation handler ikke kun om det, der bliver sagt, men også i høj grad om, hvordan det bliver sagt. Kommuniker åbent og vær opmærksom på, hvordan du bruger din stemme og tonalitet, da det kan have stor betydning for, hvordan din partner opfatter det.

Kompromis - noget er mere vigtigt end andet.

Nogle ting er vigtigere for din partner end for dig og med andre ting er det omvendt. I parforhold er det en god ide at vurdere, hvornår noget er virkeligt vigtigt for dig, og hvad der en mindre vigtigt for dig.

I parforhold kan ikke alt være lige vigtigt at få opfyldt. Kunsten er at vurdere om et lille kompromis fra din side måske giver din partner stor glæde eller tilfredsstillelse. Derfor lad være med at kæmpe om hver en lille ting, men vurder hvad der er betydningsfuldt for dig. Det handler om at lære at finde løsninger. Nogle kalder det Kompromisernes kunst.

For nogle par handler det ikke længere om kompromiset men om at vinde. Spørg dig selv, om det er sådan hos jer, og hvad grunden kunne være til dette.

Sæt dig godt ind i, hvad der sker i din partners liv.

Nogle gange er vi ikke opmærksomme på, hvad der foregår i vores partners liv. Det kan være, du har en periode med arbejdspres, egne udfordringer, mindre overskud, og derfor er fokus mere på dig selv. Det kan være en god ide at træne dig selv i at være interesseret i din partners liv ved at stille spørgsmål, der viser interesse for ham eller hende. Det vil ofte give en bedre forståelse af de følelser, vanskeligheder og behov der er på spil i din partners liv. Herigennem kommer der bedre kommunikation og mere nærvær.

Respekter din partner - og lad være med at kritisere eller tale ned til ham/hende.

Respekt er grundlaget for ethvert sundt forhold. Det er lettere at kommunikere, når begge parter respekterer hinanden og føler sig accepteret. Kommunikation bør handle om at forstå og finde løsninger og ikke om at kritisere, være nedladende eller konsekvent afvise hinandens idéer og tanker. Respekter din partner ved at lytte, være empatisk og vise, at du holder af ham eller hende.

Tal med din partner, når I har problemer.

Et af de vigtigste råd, når det gælder kommunikation i et forhold, er at tale åbent og ærligt også om de problemer, I har i jeres forhold. Det kan hjælpe jer med at løse jeres problemer, inden de vokser sig store. Det hjælper også med at sikre, at jeres forhold forbliver sundt og stærkt.

Lad være med at lukke dine følelser inde eller skjule, at du er ked af det, da det kun vil skabe flere problemer i forholdet. Lad din partner vide, hvad du har på hjerte, og forsøg at løse eventuelle problemer, konflikter eller misforståelser.

Manglende kommunikation i ægteskabet

FAQ

Spørgsmål og svar

Det er altid svært at kommunikere, hvis den ene part ikke er interesseret eller villig til at gøre en indsats for at få det til at fungere. Men der er nogle ting, du kan gøre for at få din partner til at åbne sig mere op. Prøv at sætte tid af, hvor I skal tale sammen i ro og fred og uden afbrydelser. Vær tålmodig og forstående når I skal finde ud af, hvad problemet er. Måske din partner har svært ved at udtrykke tanker og følelser. Det er også en god idé at starte med at tale om noget positivt, før I går i gang med at tale om de svære ting. Føler du, at det ikke kan løses, er det også en mulighed at søge professionel hjælp hos en parterapeut.

Det første skridt er at være ærlig over for dig selv om, hvad der er gået galt i dit forhold. Kommunikationsproblemer skyldes ofte manglende forståelse mellem partnerne, så prøv at tale åbent og ærligt om de problemer, I har. Det er også vigtigt at respektere hinandens forskelligheder, føle efter, lytte til hinanden og finde løsninger, som I begge kan være tilfredse med. God kommunikation i parforholdet er nøglen til at få jeres forhold tilbage på sporet, så sørg for at fokusere på at forstå hinanden og finde fælles fodslag. En mulighed vil også være parterapi.

At lytte er en vigtig del af en god kommunikation i dit parforhold. Hvis du vil kommunikere bedre, skal du forsøge at fokusere på det, din partner siger, og nogle gange modstå fristelsen til at komme med din egen mening eller løsning. Bliv ovre på din egen banehalvdel og sørg for at du virkelig forstår, hvad han eller hun siger, før du kommer med forslag eller giver råd. Vis empati ved at anerkende hinandens følelser og vær tålmodig, når I taler. Respekter hinandens mening, og prøv at være åben. Kommunikation er ikke altid let, men det er vigtigt i ethvert forhold, så sørg for, at du aktivt forsøger at lytte og forstå din partner. Du vil blive overrasket over, hvor langt du kan komme med dette.

Der kan være mange grunde til, at kommunikation mellem to mennesker kan være svær. Dårlig kommunikation kan have rod i barndommen eller tidligere forhold, hvor den ene part føler sig misforstået, ikke elsket, følt utryghed eller ikke har tillid til den anden. Kommunikation kan også være svært, fordi man ikke længere er enige om tingene. Kompromis eller accept af forskelligheder er ofte nøglen til at få den gode kommunikation tilbage på sporet.

Det er aldrig acceptabelt, at nogen taler ned til dig. Kommunikation i et forhold bør altid være respektfuld og ligeværdig. Hvis din partner taler ned til dig, er det vigtigt, at du tager problemet op og sørger for, at det ikke fortsætter. Prøv at tale åbent og ærligt om, hvorfor det sker, og find løsninger sammen, så jeres kommunikation kan blive mere konstruktiv. I et parforhold er det vigtigt, at I begge tager ansvar og behandler hinanden med omsorg og respekt.

Parterapi er terapi, hvor forholdet er i fokus. Selvfølgelig er forholdet skabt af - som oftest - to personer med hver sin personlighed, mønstre, værdier, strategier osv. Der er fokus på, hvad hver især bringer ind i forholdet.

I parterapien får I værktøjer og redskaber, som I kan bruge med det samme til at skabe en ny og stærkere kommunikation. Mange bruger parterapien lidt lige som at gå til en personlig træner i fitnesscenteret. Det er par, der gerne vil gøre deres forhold stærkere.

I parterapi er det forholdet, der er i fokus, hvor i individuel terapi er det dig selv som person, der er i terapi. Det er i den individuelle terapi, hvor personlige ting tages op og bliver set på, hvor i parterapien er det forholdet imellem jer, der bliver belyst.

Få hjælp til at få kommunikationen i jeres parforhold tilbage på sporet.

Kommunikation er nøglen til et ethvert sundt og tilfredsstillende forhold, så sørg for at tage ansvar og investere tid og ressourcer i det. Kommunikation behøver ikke at være svært, og det kan nemt gøres på en respektfuld, nærværende, ligeværdig og omsorgsfuld måde. Med den rette indstilling og forståelse kan I skabe et bånd, der vil styrke jeres forhold fremover!

Kommunikationsproblemer kan være svære at overvinde, og hvis I har brug for hjælp, skal I ikke tøve med at kontakte mig. Som parterapeut kan jeg give jer vejledning, redskaber og støtte og hjælpe jer med at arbejde jer igennem problemerne i dit forhold. Jeg tilbyder en gratis 15 minutters samtale over telefonen til alle.

Del indlæg