Hvorfor er mit parforhold i krise?

Parterapeut og psykoterapeut Annette Waltersdorff

Føler du dit parforhold er i krise? Føler du dig magtesløs, fordi din situation bliver værre og værre? Er hver dag en kamp for at finde en løsning? Kan du se dig selv i ovennævnte beskrivelse, så tag at læs videre og bliv lidt klogere på, hvordan psykoterapi kan hjælpe dig og dit parforhold ud af en krise.

Indholdsfortegnelse

Få hjælp og redskaber

Få redskaber til at komme at videre i dit parforhold. Sessionerne kan enten foregå hos mig eller via Zoom hvis det passer dig bedre. Der er også mulighed for aften sessioner.

De små tegn på en krise i dit parforhold, der fortæller dig, at du skal tage aktion.

Der er mange, der oplever konflikter, problemer og kriser i parforholdet. Det kan opstå pludseligt f.eks. ved utroskab, uenigheder eller dårlige oplevelser, som man ikke kan finde en løsning på. En krise i parforholdet kan også komme snigende over en periode, hvor du ser små tegn og mærker, at I glider længere og længere fra hinanden. Måske går du og tænker over, hvordan I kommer tilbage på sporet til tiden, der var engang. Det er som om, du er på dybt vand og bare svømmer og svømmer, men der bliver længere og længere til land. Kroppen føles tungere og tungere, og du bliver mere og mere modløs og udmattet. 

Måske føler du skam over for omverdenen? Du får dårlig samvittighed over, at børnene lider under den evige dårlige stemning, som er i hjemmet. Det er svært at gøre noget rigtigt. Du skal forsvare dig selv og dine meninger. Din hverdag er fyldt med dårlige oplevelser, urimelighed, tavshed, foragt og svigt, der får dig til at føle dig ked af det. Du bliver skamfuld over, hvem du er, og hvad du gør. 

Læs her: Kom igang med psykoterapi i Nordsjælland

Parforhold i Krise

De 24 mest almindelige tegn og problemer, der sender dit parforhold til tælling.

Psykisk vold

Psykisk vold er den usynlige vold. Psykisk vold i nære relationer kan beskrives som gentagne handlinger, der nedgør, ydmyger, krænker, udviser foragt og tavshed, manipulerer eller isolerer en person med det formål at kontrollere, begrænse eller skade den anden. Din partner har brug for at vise sig selv og omverdenen, at du er et slet menneske, og derfor vil du blive gjort til syndebuk. Du vil blive kaldt værre og værre ting, og din egen grænse for, hvad som er ret og rimeligt, vil blive udfordret og rykket, så du selv bliver i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert. Psykiske vold sidestilles juridisk med fysisk vold og giver store ar på sjælen.

Læs også: Hvornår ved man at man skal gå fra hinanden?

Depression

Depression kan gå hårdt ud over ægteskabet. Hvis din partner har depression, er normal adfærd, at denne trækker sig fra andre mennesker og lukker sig inde i sig selv. Den manglende kommunikation gør det svært at være partner. Skyldfølelse, frustration og sorg er naturlige følelser, når din partner rammes af depression, og spørgsmål, som “er det min skyld?”, kan opstå. Ved længerevarende depression går mange også med skilsmissetanker, da det som pårørende kan være livs- og energidrænende at være en del af. De fleste kommer dog igennem perioden ofte med psykoterapeutisk hjælp.

Manipulation

Manipulation er en måde, hvorpå man kan påvirke et andet menneske til at gøre eller tænke noget, selvom denne ikke er enig eller indforstået. Manipulatoren placerer skyld og skam i den anden, som et magtredskab til at kontrollere og styre sin partner for egen vindings skyld.

Læs også: Kærlighed eller kontrol? – Genkend og håndter manipulation i parforhold

Svigt

Svigt kan komme til udtryk på mange måder fx utroskab, hemmeligheder, manglende forståelse eller opmærksomhed fra partneren. Når først svigt er kommet ind i et parforhold, kan det være svært at slippe igen. Følelsen af svigt vil ofte blive i den svigtede, og selvom den udløsende årsag bliver bearbejdet, efterlader svigt ofte ar på sjælen. 

Læs også: Lær at overvinde lavt selvværd som voksen.

Ensomhed

Fysisk vold

Fysisk vold i parforholdet er, når din partner påfører dig smerte eller skader dig med vilje. Lussinger, skub, slag, fiksering er typiske eksempler på fysisk vold. Du vil ofte føle dig skamfuld, og ydmyget. Din partner vil manipulere dig til at føle skyld for volden. Fysisk vold er skadeligt og nedbrydende for selvværdet hos dig, og du bør allerede fra første hændelse søge professionel hjælp.

Økonomisk vold

Økonomisk vold er en ukendt form for vold for mange mennesker. Det beskrives som din partner franarrer eller fratager dig dine penge, eller styrer dig ved at fratage din økonomiske frihed. Det kan handle om to ting. Enten vil din partner have magt over dig, for uden adgang til penge vil din frihed blive begrænset. Det kan også være, din partner bare vil ‘have fingrene i dine penge’ for egen vindings skyld. Ved sidstnævnte har din partner ofte narcissistiske eller psykopatisk træk, og derfor vil din partner ikke kunne se det forkerte i dette. 

Ensomhed

Føler du ensomhed i dit parforhold? Det er en ret udbredt følelse i mange relationer. Selvom man har en dagligdag sammen og foretager sig ting sammen, kan det f.eks. ikke at blive set, hørt eller forstået skabe en ensomhed i et menneske. Det kan være smertefuldt at føle sig overset og svært at håndtere. Ensomhed er en naturlig følelse i os mennesker, som rammer de fleste med jævne mellemrum. 

Lavt selvværd

Lavt selvværd kan være svært at håndtere i et parforhold. Et parforhold fungerer som oftest bedst, når begge parter har et passende højt selvværd. Lider den ene part at uhensigtsmæssig dårligt selvværd, vil denne ofte være usikker på den anden. Måske føle sig ikke elsket, forsøge at behage den anden og måske gå over egne grænser for, hvad der er ret og rimeligt.

Medafhængighed

Medafhængighed ses hos en person, der har tæt relation med et menneske, der er afhængig af f.eks. alkohol eller stoffer. Dit liv som den medafhængige styres ofte af den afhængige. Du vil som medafhængigt mennesker tit have svært ved at stå ved egne behov og tvivler på egne følelser. Medafhængighed kan også grundlægges i barndommen, hvis man er vokset op i et hjem med afhængighed. Rollen som medafhængig vil ofte kunne ses langt ind i voksenlivet. En medafhængig vil være tilbøjelig til finde partnere, der er afhængige, for at få den velkendte rolle som medafhængig opfyldt. 

Dårlig kommunikation

Dårlig kommunikation er ofte et af de første tegn på, at et parforhold er i krise. Det skaber mere afstand mellem parterne. Dårlig kommunikation handler ofte om grænseoverskridende ordvalg og manglende interesse i at lytte. Det kræver god kommunikation at få et parforhold til at fungere. Den gode kommunikation er hele fundamentet i parforholdet og skaber tryghed, samhørighed, respekt og kærlighed. 

Krise i parforholdet

Skænderier

Skænderier er normale i de fleste parforhold. Det er naturligt at blive uenige og skændes – det, som er vigtigt, er, at begge parter kender grænsen for det acceptable skænderi, da dette kan være meget forskelligt alt efter baggrund og værdier. Og det er vigtigt, at I finder hinanden igen bagefter og får balancen tilbage. Mærker man, at følelserne eller udbruddet bliver for voldsomt, at man mister kontrollen, er det en god ide at træde lidt væk fra situationen og tage en timeout. Skænderier kan være energidrænende på et parforhold, og gentagne og vedvarende skænderier kan være en trussel mod parforholdet.

Magt

Magt og magtspil er til stede i langt de fleste parforhold. Den, der elsker mindst, har som oftest mest magt, da denne har mindst at tabe. Den, der elsker mest, vil søge efter kærlighed og anerkendelse for at skabe ligevægt. Måske er du den, der elsker mest, og hele tiden prøver at gøre det rigtige, men føler dig afvist Eller også er du den, der føler parforholdet kan virke kvælende, og du trænger til luft.

Parforholdet fungerer bedst, når der er ligeværd i magtforholdet, dvs. begge parter gør sig umage for at vise og modtage kærlighed. Begge parter har lige meget at vinde og miste. Oplever du ulighed i magtforholdet, er det vigtigt at du søger professionel hjælp og råd. Der kan nemlig ligge grunde til uligheden, som du ikke er bekendt med, og som kan være vanskelige selv at finde en løsning på.  

Mistillid

Mistillid er, når man ikke kan vide sig sikker på den anden part i et parforhold eller et ægteskab. Hvis der ikke er overensstemmelser i, hvad man siger og gør, kan det føre til tillidsbrud. Hemmeligheder kan føre til mistillid og usikkerhed, hvis man holder noget hemmeligt med vilje for egen vindings skyld. Ved gentagne tillidsbrud kan det være svært at få tilliden 100% tilbage. 

Læs også: Hvordan genskaber man tilliden i et parforhold?

Jalousi

Jalousi kommer ofte af dårligt selvværd og af usikkerhed på partneren i forholdet. Der er tit en vrangforestilling af virkeligheden, forestillinger der er ikke sandfærdige, men kan virke nærmest levende for den, der er ramt af jalousien. Det kan også være noget, den ene part skaber hos den anden ved at – med vilje at plante en forestilling – for at skade eller skjule noget, eller som en del af et magtspil. 

Læs også: Jalousi i parforhold

Angst

Hvis den ene part i et parforhold lider af angst, kan det skade parforholdet, da denne sindstilstand bliver så dominerende, at det ødelægger og begrænser normale gøremål i hverdagen. Det er vigtigt at have forståelse og vise omsorg for hinanden. Der vil ofte være mange spørgsmål omkring angsten og mange svar, I søger efter. Derfor anbefales det, at I søger professionel hjælp og råd hos en terapeut, psykolog og egen læge. 

Offerrolle

Man kan befinde sig i en offerrolle, hvis ens partner har en angribende position. Offerrollen er en del af et magtspil. Offerrollen bruges også, hvis du har brug for omsorg og opmærksomhed. Der ligger også magt i at have offerrollen, det kan bare være svært at se gevinsten.

Løgne

Løgne, hemmeligheder, usagte ting og bedrag er ødelæggende for et parforhold. Når man først opdager, at ens partner ikke fortæller sandheden, sker det, at mistroen vil vokse, og det kan være svært at genfinde tilliden i parforholdet. Er du i forhold med en partner med psykopatiske træk vil løgne, hemmeligheder og bedrag være en del af hverdagen. Psykopaten vil ikke have skrupler, føle anger eller kunne mærke empati ved at påføre andre psykisk smerte. Derfor kan det være en umulig opgave at skabe et tillidsfuldt forhold efter sådanne oplevelser.

Kedsomhed

Kedsomhed handler ofte om savnet af inspiration og opmærksomhed. Keder du dig i parforholdet, kan det skyldes, at det er blevet lidt for trivielt og ensformigt. Spørg gerne dig selv, hvad du kan gøre for at få mere energi ind i parforholdet og inddrag gerne din partner i forskellige oplevelser, I kan gøre sammen.

Alene

Utroskab

Utroskab kan være ødelæggende for et parforhold. Intimiteten og tosomheden er bl.a. det, som gør et parforhold stærkt og samhørigt. Der er individuelt fra par til par, hvad man betragter som utroskab, og smerten ved utroskab er afhængig af ens egne grænser. En flirt i en sms, et kys på et dansegulv, et one night stand, en langvarig affære er typiske former for utroskab. Utroskaben vækker en grundlæggende angst for at miste, en følelse af svigt og utilstrækkelighed, der kan være ualmindelig smertefuld og svær at tilgive. Ønsker man at tilgive et utroskab og genfinde kærligheden og tilliden i parforholdet, kan det være en hjælp at søge professionel hjælp til parterapi hos en parterapeut.

Misbrug

Hvis din partner har et misbrug, vil jeres forhold være præget af din partners adfærd og problemer. En misbrugers tanker kredser meget af tiden om ‘det næste fix’, om det er den næste øl, det næste spil, at skulle checke telefonen eller arbejde, som skal laves. Det kan være svært at italesætte et misbrug over for sin partner, da denne oftest ikke vil vedkende sig misbruget. Misbrugere har en egoistisk adfærd, hvor den styrende adfærd handler om at få deres behov dækket. Som partner til en misbruger vil du ofte føle dig mindre værd, ligegyldig og overset.

Bange for din partner

Hvis du går og er bange for din partner, er det en følelse, som dækker over noget andet. Hvad er grunden til, du går og er bange? Er din partner fysisk eller psykisk voldelig over for dig? Er din partner lunefuld, beregnende, og lusket? Det er oftest kvinder, der er bange. At være bange stammer fra en grundlæggende angst for, at der skal ske en noget, som gør ondt enten fysisk eller psykisk.

Og det er en ond cirkel, for når man er bange, er man på vagt. Derved skabes der en vagtsomhed – et stressniveau – i kroppen, som gør en endnu mere tilbøjelig for at blive bange. Det bedste for dig, hvis der er en reel grund til at være bange, er at komme væk. Søg hjælp! Det kan være usædvanligt svært at komme væk fra et menneske, der vil skade en fysisk eller psykisk, og det er sjældent noget, man kan gøre alene.

Psykopatiske eller narcissistiske træk

At være i et forhold med et menneske med psykopatiske eller narcissistiske træk skader ikke kun parforholdet – det er skadeligt for dig! Du mister følelsen for dig selv ved at være spundet ind i løgne og magtspil, som for de fleste mennesker kan være svære at overskue og håndtere. Mennesker med psykopatiske eller narcissistiske træk vil først og fremmest sig selv det bedste. Psykopaten og narcissisten kan fremtræde yderst sjov og charmerende og vil ofte også have en karismatisk personlighed, som kan virke tiltrækkende.

Første gang du oplever karaktertrækkene, kan det være en lille tegn eller episode, du undrer dig over. Langsomt kommer der flere og flere episoder, og det bliver til hverdag. Mange, der har levet med en psykopat og narcissist, fortæller, at det er ligesom, at din partner sætter en støvsuger fast i ryggen på dig, og når alt brugbart er suget ud af dig, bliver du kasseret.

Læs også: 10 narcissistiske træk hos mænd og kvinder

Krise i parforhold Nordsjælland

Tavshed

Længerevarende tavshed kan betragtes og sidestilles med psykisk vold. Manipulerende tavshed er en effektiv måde at få magt og kontrol over dig. Hvis din partner møder dig med tavshed, vil det ofte påvirke dit selvværd. Du føler dig afvist og muligvis forkert. Du vil måske blive ensom, usikker og frustreret. 

Foragt

Foragt er som gift for forholdet. Det kan komme til udtryk ved, at din partner ruller med øjnene af dig, er sarkastisk over for dig eller håner dig. Foragten dækker ofte over usikkerhed, håbløshed og sårethed hos den, der foragter. Foragt er det modsatte af respekt. Hvis din partner først begynder at behandle dig med foragt, vil det nærmest være umuligt at genvinde respekten

Læs også: Parterapi Nordsjælland – Opnå et mere harmonisk parforhold uden unødvendige konflikter.

Med psykoterapi får du hjælp og redskaber til at håndtere din krise i dit parforhold, selv når dine omgivelser siger, du bare skal give op.

Hvorfor bliver du ikke bare skilt? Sådan lyder gode råd og formaninger ofte fra ens nærmeste, der tror, de forstår. Hvis det var så nemt, så havde du jo nok gjort det. Det er her, jeg kommer ind i billedet. 

Jeg forstår og kender til dine følelser. Når du starter i psykoterapi, vil du opleve, at jeg møder dig omsorgsfuldt med lige præcis de følelser eller den historie, du fortæller. Jeg hjælper dig med at finde frem til årsagen til, at situationen er, som den er. Du vil finde frem til det, du behøver for at komme videre, uanset om det handler om en personlig ændring i dig selv eller noget, der skal ændres i dit liv. Du vil muligvis blive introduceret for hypnoterapi. En metode der ofte bruges i psykoterapien, hvor du i indadvendt tilstand vil få lettere ved at ændre på fastlåste tanker og overbevisninger. 

Du vil allerede efter få sessioner mærke en forandring i dig. Du vil have et nyt overblik over din situation, hvad der har skabt den og ikke mindst en fornyet styrke i dig selv til at skabe den forandring og udvikling, du behøver. 

Læs her: 10 symptomer på svigt i barndommen

Hjælp til et bedre liv

Forestil dig en hverdag med færre konflikter og problemer og de rette værktøjer i bagagen til at kunne håndtere din krise i dit parforhold.

Når man starter i terapi, kan man føle sig nedbrudt. Terapien genopbygger dig. Jeg vil som terapeut stille dig spørgsmål, som bringer dig i kontakt med dine følelser, lave forandringsprocesser, få dig i kontakt med din underbevidsthed og være en støtte i processen.

Efter dit terapiforløb vil du opleve, at din hverdag bliver lettere at håndtere. Du vil stå stærkere i dig selv. Du vil turde være tro mod dig selv og dine egne værdier. 

Fysiologisk vil du mærke en ro i kroppen. Du vil opleve, at stress, angst og tankemylder forsvinder.  Du sover bedre om natten, appetitten stabiliserer sig, humøret og energien vender tilbage. 

Et terapiforløb giver dig nye værktøjer til at kunne klare den situation, du befinder dig i. Du vil stå stærkere rustet til at kunne håndtere lignende situationer i fremtiden. I terapien lærer du dig selv at kende og dermed, hvad der er vigtigt for dig. 

FAQ

Spørgsmål og svar

Grundstenene i et sundt parforhold er tillid og tryghed, respekt, god kommunikation, kærlighed og omsorg. Et sundt og solidt parforhold bygger på ønsket om at ville hinanden det bedste. At knytte bånd og opbygge samhørighed. At have loyalitet over for hinanden. At kunne give betingelsesløst uden forventning om modydelse.

Er dit parforhold i krise, er første skridt at undersøge, hvilke grundsten der mangler. Er det respekten, kommunikationen, omsorgen, kærligheden, tiltrækningen eller måske jeres værdier, som går i hver sin retning. Har krisen varet over en længere periode, kan det være svært at finde tilbage til det, der udløste krisen. 

Vær ærlige og respektfulde over for hinanden, og giv tid til at lytte til hinanden. I behøver ikke være enige, men blot en forståelse og anerkendelse er et stort skridt i den rigtige retning. Fortæl hinanden om, hvad I hver især forelskede jer i. Hav tålmodighed til udvikling og vær parat til forandring.  

Hvis dit parforhold er i krise, kan du eller I gå i terapi eller parterapi. Nogle gange kan man ikke redde sit parforhold - så skal man redde sig selv. Vigtigt er at tale med nogle, der forstår dig.

Føler du dig glad, tryg, elsket, set i dit parforhold? Kan du være ærlig, åben og vise sårbarhed? Følelsen af at føle sig elsket, at man er tilstrækkelig, og man kan være, hvem man er, er det et tydelige tegn på, at man er i et godt parforhold. 

Psykisk vold i nære relationer kan beskrives som gentagne handlinger, der nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer eller isolerer en person med det formål at kontrollere, begrænse eller skade den anden.

Det er individuelt, hvad man ønsker i sit parforhold. Det er noget, I skal aftale indbyrdes, hvad der er vigtigt for jer hver især. Dog er det vigtigt, at grundstenene er lagt: tillid og tryghed, respekt, kærlighed og omsorg, god kommunikation og god konflikthåndtering. 

Det er individuelt, hvornår nok er nok i et parforhold. Hvornår er din grænse nået? Hvornår har du mistet nok af dig selv? Hvornår har du fået nok af konflikter, problemer og dårlige oplevelser?  Det kan være ualmindeligt svært at tage en beslutning, hvornår man skal lade sig skille. Det er ikke altid en god ide at spørge sin omgangskreds til råds. Det bedste råd er at søge professionel hjælp. 

Ved vold - fysisk, psykisk, økonomisk - bør du trække dig i parforholdet. 

Efter den første forelskelse har lagt sig, skal I pleje jeres parforhold. Aftal tid med hinanden, hvor I laver noget sammen, tal med hinanden og husk hinanden i hverdagen. Hvis I begge investerer i parforholdet og gør jer umage over for hinanden, har I gode forudsætninger for at få et godt parforhold.

Giv mig 15 minutter af din tid, så tager vi en (gratis og uforpligtende) snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Når du nu har besluttet dig for at gøre noget ved den situation, du er i, er det første skridt at booke en gratis samtale hos mig. Skriv dit navn og tlf. nr. til mig, så ringer jeg dig op. Hvis du ønsker at blive kontaktet på et tidspunkt, hvor du kan tale uforstyrret, så giv nogle forslag til, hvornår det passer dig, at jeg ringer til dig. Vi vil her tale om netop den situation, du er i lige nu, og hvordan vi sammen kan arbejde hen imod, hvordan det bliver mere håndterbart.  

Del indlæg