Slip af med dine symptomer på svigt i barndommen.

Parterapeut og psykoterapeut Annette Waltersdorff

Har du symptomer på svigt i barndommen, som du bærer med dig ind i voksenlivet? Symptomer som er blevet en del af dig som voksent menneske, og som afspejler sig i din tankegang, værdier og handlemåder?

Nogle gange bliver symptomerne på svigt i barndommen som en sten, du bærer med dig. Du bliver mere og mere opmærksom på stenens vægt i takt med, du bliver ældre. Symptomerne viser sig som uhensigtsmæssige følelser, reaktionsmønstre, overbevisninger om dig selv og andet og kan fylde meget i din hverdag og påvirke den negativt.

Indholdsfortegnelse

Få hjælp og redskaber

Få redskaber til at slippe af med dine symptomer på svigt fra din barndom. Sessionerne kan enten foregå hos mig eller via Zoom hvis det passer dig bedre.

Senfølger fra din barndom.

Du mærker det måske som en utilstrækkelighed, hvor du ikke rigtigt føler, at du slår til. Utilstrækkeligheden er ofte en følelse, der dækker over andre følelser. Skyld, skam, mistillid til andre, forkerthedsfølelse, eller hvor du hele tiden sørger for, at andre har det godt. Det kan være drænende konstant at skulle forholde sig til sådanne ting, og det giver dig en evig uro. 

Når et barns basale fysiske eller psykiske behov fx kærlighed, tryghed eller stimulering ikke opfyldes, er der tale om omsorgssvigt i barndommen. Der skal være tale om gentagne handlinger eller mønstre, hvor den eller de omsorgsgivende forældre ikke opfylder et barns behov. Symptomer på svigt i barndommen kan få konsekvenser for dig langt ind i dit voksenliv.

Læs her: Er du i tvivl om dit parforhold er i en krise

Omsorgssvigt

Voksne med barndomstraumer.

Mange voksne ved ikke, at de rent faktisk blev svigtet i barndommen. Årsagen til, at du ikke ved, at du været udsat for svigt, kan være mange. Eksempelvis i familier hvor de fysiske rammer har været i orden, men hvor far eller mor ikke har været fysisk til stede eller nærværende nok. I sådanne tilfælde bliver barnets behov i langt de fleste tilfælde ikke opfyldt. Det kan være for meget arbejde, misbrug, psykiske lidelser, sygdom, forældre med følelsesmæssig afstumpethed, forældre med højt ambitionsniveau på børnenes vegne, overgreb eller psykisk vold i barndommen. Altså hvor forældrene prioriteter og gør ting, der ikke er godt for barnets opvækst, kan opleves og kategoriseres som omsorgssvigt eller i værste tilfælde mishandling. 

Det varede mange år, og jeg kan stadig være i tvivl, om jeg selv var udsat for omsorgssvigt i min barndom, da den ene af mine forældre var alkoholiker. Men symptomerne kan jeg ikke fornægte. Symptomerne præger mig stadigvæk den dag i dag, men via mit psykoterapeutiske arbejde, har jeg lært at håndtere dem, og kan genkende dem, når de dukker op. 

Der er ikke kun ulemper ved at have oplevet svigt i barndommen. Hvad ville jeg mangle i mit liv i dag, som jeg ikke ville være foruden, hvis jeg var vokset op i uden svigt? I mit tilfælde bl.a. min indre styrke, min vilje og evnen til at kontrollere min sindstilstand.

Omsorgssvigt kan begrænse dig i din hverdag.

Når du har oplevet svigt i din barndom, kan symptomerne ofte være rettet indad mod dig selv og din personlighed. Derfor vil du ikke drage paralleller til din barndom men i stedet mod sig selv. Du vil typisk fortælle dig selv: 

Det er jeg for dum til.  

Jeg kan ikke lære det. 

Jeg er ikke et godt menneske.

Det er min skyld.  

Det er jeg ikke værd. 

Det har jeg ikke ret til.

Traumer fra barndommen

Psykoterapi kan hjælpe dig med bedre at forstå.

Det vil være et stort skridt i den rigtige retning, at du får øje på de symptomer, som skyldes det svigt, som du har været udsat for i din barndom. Du vil opleve, at når du finder ud af, at du ikke har ansvaret for svigtet, vil det give ro, overblik og forståelse. Du handlede for at overleve i barndommen. Nu er du voksen og kan tage og forstå ansvar for symptomerne. Forståelse giver mulighed for forandring.

Læs her: Psykoterapi kan være vejen ud af dine problemer

10 symptomer på svigt i barndommen, du har svært ved at slippe af med.

Skyld

Skyld eller skyldfølelsen fylder ofte meget hos voksne mennesker, der har oplevet svigt i barndommen. Du har måske fået skyld for noget som barn, hvor den voksne kunne retfærdiggøre svigtet. Det kunne eksempelvis være ‘Hvis du bare kunne holde orden på dit værelse, behøvede jeg ikke drikke’

Eller du påtager dig måske selv skylden for, at du blev svigtet. ‘Hvis jeg bare havde ryddet op på mit værelse, ville mor måske ikke have drukket så meget’. Med den voksne hjerne kan vi tydeligt blive enige om, at det aldrig kan være barnets ansvar.

Barnet vil kode en skyld i sindet, for barnet kan ikke på daværende tidspunkt konkludere, at det ikke er egen skyld. 

Skam.

Skam er ofte et af de største symptomer, som svigt i barndommen giver. Der er flere former for skam. Den røde og hvide skam (som det hedder i fagsprog) er mest relevant ift. symptomer på svigt i barndommen.

Den røde skam er den skam, som de fleste mennesker kender. Hvis du f.eks. har noget siddende mellem tænderne til et møde. Det er noget, som er pinligt og som gør, at du føler dig dum. Den er forbigående, og det er den skam, der kan få dig til at rødme. Den er helt naturlig, og den vil ofte gøre dig opmærksom på, at du skal ændre en adfærd, for at føle dig ‘rigtig’ igen. 

Den hvide skam er skammen over, hvem du er. Denne får dig ikke til at rødme. Det er en smerte i dig. Det er en ydmygende følelse, der er så ubehagelig, at du ubevidst prøver at fortrænge den. Den hvide skam kan opstå ved, at du som barn ikke blev forstået. Måske blev du ydmyget og følte dig utilstrækkelig over for dine forældre. Du mærker det i dag ved, at alt f.eks. skal være perfekt. Du føler et mindreværd, og du har følelsen af, at lige om lidt vil de andre se, at du ikke duer til noget. Du er fordømmende over for dig selv, for du er skamfuld over, hvem du er. Det er også ofte denne skam, der får dig til at føle, at det er ok, at andre ikke behandler dig respektfuldt. Noget som du måske rent faktisk er blind overfor?

Her kan du ikke umiddelbart ændre noget som i den røde skam for at komme til at føle dig rigtig. Ændringen kan du sagtens få, men det er noget, som skal arbejdes professionelt med f.eks. ved at besøge en psykoterapeut.

Svigt fra familien

Socialt sensitiv.

Er du socialt sensitiv, så mærker du meget tydeligt andres følelser? Måske har andre mennesker også en tendens til at betro sig til dig? Det er eksempler på egenskaber, du kan have udviklet, når du er opvokset i f.eks. en misbrugsfamilie.

Den positive side af at have udviklet en så fintfølende empati er, at du kan vise medfølelse, forstå og støtte andre mennesker. 

Men det kan også blive for opslidende for dig, hele tiden at skulle forholde sig til, hvad andre tænker og føler, hvordan de har det, og hvad de kunne have brug for. Hvis du kun tilpasser dig andre og sætter andres behov før dine egne, har du svært ved at få ro i dit sind. Du skal lære at passe på dig selv, inden du tænker på alle andre. Det er lidt ligesom at være ude og flyve, og der kommer trykfald i kabinen. Her skal du tage din egen maske på, før du hjælper andre.

Retfærdighedsfølelse.

Retfærdighedsfølelse er følelsen af, at ting skal gå ordentlig til eller være retfærdige. Det, du oplevede som barn, var jo så utroligt uretfærdigt, og omsorgssvigt er uretfærdigt! En udpræget sensitiv retfærdighedsfølelse kan være en senfølge eller et symptom på omsorgssvigt i din barndom. 

Modsat retfærdighedsfølelsen er evnen til at bruge ‘pytknappen’. Denne evne har du måske svært ved. Du hænger måske fast i retfærdigheden. Det er noget, som skal arbejdes med. Men du skal have i mente, at der er en grund til retfærdighedsfølelsen er udviklet og ikke pytknappen. Derfor skal der arbejdes med følelserne bag reaktionen, for at selve adfærden og tankegangen kan laves om.

Selvstændighed.

Selvstændighed og vigtigheden af, at kunne klare sig selv samt frygten for at blive afhængig af andre mennesker, er så stærk i dig. Det er en indre power og styrke, som du skal bruge for at få det liv, du ønsker. Da du var lille, lærte du på den hårde måde at klare dig selv. Du lærte at gøre ting, du rent faktisk var for lille til at gøre, og derved blev du for hurtigt voksen. Fx hvis du er vokset op med alkoholiske forældre, fik du alt for tidligt ansvar for at passe på mindre søskende, lave mad, købe ind, gøre rent, etc. fordi dine forældre ikke var i stand til det. Du påtog dig et ansvar, som du ikke var parat til, men det blev du. I dag som voksen sidder følelsen af at skulle klare dig selv så dybt i dig, at det bliver en del af din overlevelse. 

Det kan være så usandsynligt tungt hele tiden at skulle klare sig selv. At slippe frygten for at være afhængig af andre mennesker kan være en tung proces. Følelsen. der er på spil, er, at hvis man får hjælp fra andre mennesker, bliver man måske svag og sårbar. 

At hjælpe hinanden skaber bånd mellem mennesker. At få hjælp af en veninde til at samle en kommode kan give glæde, grin, sammenhold, fællesskab, samhørighed. Du kan arbejde dig hen imod at skulle spørge om hjælp, så du med tiden kommer væk fra at skulle gå med den tunge byrde at skulle klare alt selv.

Mistillid.

Du er vokset op med en mistillid til andre mennesker, fordi de personer som skulle give dig tryghed, har svigtet dig, og du derfor måtte du passe på dig selv. Du har grundlæggende mistillid til mennesker omkring dig, fordi dem der skulle have været der for dig, har svigtet dig. Du tør ikke stole på andre mennesker. Naturligvis betror du dig, og til dels stoler du på dine nærmeste, men en mistillid vil altid være til stede i dig. At opnå tiltro til andre mennesker efter mistillid kræver mod og styrke. 

Søgen efter tryghed.

Den konstante søgen efter tryghed ses ofte hos voksne som et symptom på svigt i barndommen. Du har en længsel efter tryghed, men du får den aldrig rigtig, for tilliden til andre er ikke eksisterende. Du finder større tryghed i dig selv. Alligevel har du en indre længsel efter at føle tryghed fra andre mennesker. I psykoterapien kan der arbejdes med at få reguleret denne længsel og også at få arbejdet med at få skabt en ro i dig, så den længsel, du har, bliver justeret.

Utilstrækkelighed.

Følelsen af utilstrækkelighed er en overordnet følelse, som ofte dækker over en eller flere underliggende følelser. Det kan være angsten for at blive fravalgt eller blive opfattet som mindre værd eller måske, at du ikke er god nok. 

Muligvis går du rundt med en fornemmelse af, at du ikke er god nok, enten til noget specifikt, eller som den du er. Måske er du en af de kvinder, der ikke synes, du ser pæn nok ud, som du er? Eller du føler dine kollegaer er hurtigere til at lære nye processer på din arbejdsplads, end du gør?

Hvis utilstrækkeligheden dækker over den hvide skam (læs om skam i tidligere afsnit) skal du koncentrere dig om at arbejde med din identitet. Det er en anden slags arbejde, da det handler om at få healet tidlige tilknytningsforhold.

Et lille barn.

Et overset symptom på svigt i barndommen er, at voksne med omsorgssvigt fra barndommen har et lille barn indeni sig, som ikke er vokset op ligesom resten af dig. Som psykoterapeut kan man beskrive det, som en del af dit nervesystem er umodent. Der er nogle følelser, handlemønstre, overbevisninger der stadig tilhører det lille svigtede barn. Det er grundlagt i barndommen. Måske er du en af de voksne, der ikke kan udholde dårlig stemning. Lige så snart den dårlig stemning opstår, får du en reaktion som et barn og reagerer f.eks. med gråd. Det kan også være, at du kender til, at du lader andre mennesker tale respektløst til dig eller måske ovenikøbet behandle dig respektløst. Det er så let for voksne at behandle børn respektløst, for der er et magtforhold mellem barn og voksen. Her som voksen er denne følelse ikke vokset op, og derfor er nervesystemet ikke blevet justeret.

Angsten for at blive forladt.

Angsten for at blive forladt er et eksistentielt symptom i menneskers liv. Et lille barn, der er blevet svigtet i barndommen, har mærket det i bogstavelig forstand. Børn har brug for voksne for at overleve, og det ligger i vores instinkt at uden voksne, dør vi. Denne angst for at blive forladt tilhører barndommen og sidestilles med angsten for at dø, selvom den er fuldkommen irrationel. Som voksen dør vi ikke af at blive fravalgt eller forladt, men den følelse vi får indeni, er den samme, som den vi fik som barn, da vores umodne hjerne og nervesystem rent faktisk blev truet på vores udvikling og overlevelse. 

Læs også: Har jeg angst?

NLP psykoterapi

Med NLP-Psykoterapi har du muligheden for at slutte fred med barndommens svigt.

Med NLP-psykoterapi får du justeret følelserne fra din barndom. Du får talt om dem og får svar på, hvor følelserne kommer fra. Er det barndommens symptomer på svigt, som viser dig? De strategier, som var nødvendige for barnet for at overleve eller for at klare sig, opleves måske som begrænsende som voksen og er overflødige nu. Føler du som voksen, at du skal gå på kompromis, der gør ondt indeni, fordi du overskrider dine egne værdier?

Med NLP’s effektive metoder og hypnose vil der blive arbejdet med de følelser, som hører barndommen til. Udbyttet vil være bedre overblik, optimisme for fremtiden, ro og slutte fred med, hvad der er sket i din barndom. 

Læs også: Få hjælp til at slippe af med din ensomhed efter din skilsmisse

FAQ

Spørgsmål og svar

Når et barns basale fysiske eller psykiske behov for f.eks. kærlighed, tryghed eller stimulering ikke opfyldes, er der tale om omsorgssvigt i barndommen. Der skal være tale om gentagne handlinger eller mønstre, hvor den eller de omsorgsgivende forældre ikke opfylder et barns behov. Symptomer på svigt i barndommen kan få konsekvenser langt ind i voksenlivet.

Ja, du kan arbejde med dine følelser og dit nervesystem. Du kan arbejde med de prægninger, som du har fået skabt i barndommen, og som ikke længere er nødvendige i voksenlivet. Det kan fx gøres hos en psykoterapeut, som har forstand på, hvad svigt kan gøre ved voksne mennesker.

Skyld er at gøre noget forkert, og her kan man sige undskyld. Skam er at være forkert, og det kan ikke forklares, da man ikke ved, hvad der sker.

Om der er fordele, er jo svært at beskrive? Det man kan sige er, at der er evner som generelt er mere udviklet hos mennesker, som er vokset op med omsorgssvigt. En meget udviklet empati er ofte noget, du vil have som voksen. Måske har du ekstreme fornemmelser for, hvordan andre har det, og hvad de har brug for. Derudover har du muligvis også et behov for at være uafhængig af andre mennesker. 

Det kommer først og fremmest an på din måde at arbejde med problemstillingerne på.

Du kan føle dig utilstrækkelig i mange sammenhænge. Det kan være omkring, hvem du er som person - ‘er jeg god nok?’. Det kan også rette sig som dine færdigheder fx på arbejdet.

Selvtilliden og selvværdet kan godt være påvirket af svigt i barndommen, hvis det er ubearbejdet. Psykoterapi er et godt bud på, hvordan omsorgssvigt kan bearbejdes, så det ikke hæmmer dig på din selvtillid og selvværd.

Vores historie tager vi med os i livet og derfor også med ind i vores parforhold. Det er vores måde at være i verden på. Derfor påvirker svigt i barndommen måden, vi er på i et parforhold, ligesom vores partner også bringer tegn fra livet med ind i parforholdet. Med gensidig omsorg, forståelse og respekt i et parforhold kan man heale hinandens tidligere hændelser.

Slip af med dine barndomstraumer.

Når du nu har besluttet dig for at gøre noget ved din situation, er det første skridt at finde ud af, hvor du kan søge hjælp. Et psykoterapeutisk forløb er en meget effektiv måde. Psykoterapi vil hjælpe dig til at forstå den situation, du er i nu, hvor dine begrænsende følelser stammer fra og lave ændringer, så det ikke vil påvirke dig mere i en negativ retning. 

Book en gratis samtale hos mig enten fysisk i Charlottenlund eller online. Så vi kan tale om, hvad der fylder i dit liv, hvordan jeg kan hjælpe dig, og hvordan vi kan starte et samarbejde op. Det er fuldkommen uforpligtende og helt gratis. Skriv evt. et tidspunkt der passer dig bedst. Så jeg ringer dig op. Vi ses….

Del indlæg