Ensomhed efter skilsmisse

Parterapeut og psykoterapeut Annette Waltersdorff

Ensomhed kan komme til udtryk i mange former. Det er forskelligt og individuelt, hvordan vi reagerer på skilsmissen og på den ensomhed, den kan medføre både for kvinder og for mænd.

Indholdsfortegnelse

5 typiske tegn på ensomhed efter skilsmisse.

Skilsmisse og ensomhed

Følelsen af at være alene i verden.

Som konsekvens af skilsmissen oplever mange at tilbringe mere tid alene end før bruddet. Det kan føles hårdt og svært, at alle andre har nogen at være sammen med, når ens eget hjem er ryddet for liv og aktivitet. Dine venner lever måske et liv i tosomhed og samhørighed med deres kæreste eller ægtefælle og måske børn. Selvom du har stærke venskaber og mennesker, der står på spring til at tilbringe tid sammen med dig, kan tomheden føles rungende.

Læs også: Kvinders og mænds reaktioner efter skilsmisse

Forladthed.

Vi mennesker er skabt til at tilstræbe samhørighed, fællesskab og tilhørsforhold til andre mennesker. Det er følelser, som er grundlæggende hos os fra naturens side. Når vi bliver skilt, sker der et brud i vores eksistentielle grundvilkår, det er derfor helt naturligt, at du mærker følelsen af at være forladt. Du kan føle et tab. Mange er uforstående overfor, hvordan smerten fra forladthed kan opstå, selvom et brud i forholdet var det bedste. Hvorfor føler du dig forladt, når du ikke længere elskede din ægtefælle eller kæreste? Desperation, afmagt, tristhed og vrede er typiske følelser, som knytter sig til forladtheden. Et ønske og håb om, at være tilvalgt kan være altoverskyggende. Følelsen af forladthed kan også skabe forvirring hos mange, da den hæfter sig til det generelle eksistentielle behov for tilhørsforhold og samhørighed og sjældent til det konkrete brud i forholdet. Ubearbejdet kan forladthedsfølelsen med tiden påvirke dit selvværd.

Den naturlige sorgfuldhed.

Den knytter sig til følelsen af tab, noget der er mistet, noget der måske aldrig kommer igen. Uanset hvilke årsager, der ligger til grund for skilsmissen, og din fornuft siger dig, at det nok skal gå, at alting løser sig med tiden, så er det naturligt at blive ked af det og trist i perioder. Følelser der kan være svære at acceptere. Der kan vise sig nye, ukendte og splittede følelser, du måske for første gang i dit liv stifter bekendtskab med, og derfor kan de være svære at placere i nervesystemet. Følelser der ofte er forbundet med en naturlig grundlæggende følelse af sorgfuldhed. 

Forvirring.

Skilsmisser fører mange modsatrettede følelser med sig som bl.a. ensomhed og frihed. Frihed – fri til at gøre hvad du vil, fri til at bestemme over dit eget liv, fri til at vælge det, du har lyst til. Hvorfor føler jeg mig (så) ensom og alene, når jeg burde føle mig fri og lettet? Måske kan det være svært for dig at forstå, hvorfor du er ensom og alene, nu hvor du måske er sluppet ud af noget, som du ikke ville være en del af. Det kan være svært at give dig selv lov til eller at acceptere, at du føler dig ensom og alene, men det hjælper at bearbejde disse modsatrettede og forvirrende følelser.

Spørger du tit dig selv ‘hvad nu?

Hvad skal der blive af mig?’ Det er typiske spørgsmål, nyskilte spørger sig selv om. Et livsvilkår har ændret sig. Der er et nyt liv, som skal skabes. Mange områder er under forandring: Hvordan ser min økonomi ud? Hvad har jeg råd til? Hvordan bliver mit nye liv med mine børn? Hvordan bliver min dagligdag? Min status er nu ‘single’ – hvordan bliver det taget imod af omgivelserne? Vil jeg blive ved med at være alene? Hvordan vil mine venskaber reagerer på bruddet? En skilsmisse fører som oftest et væld af bekymringer og utryghed med sig. Fremtiden kan tit føles uoverskuelig.

Læs også: Hvad betyder svigt i barndommen for dig i dag?

Børnetid

Børnetid, at være alene og din følelse af ensomhed efter skilsmisse.

Skilsmisse medfører ofte mere tid alene. For dig der har børn, lærer du begreber som ‘alenetid’ og ‘tid med børn’ at kende. Begge dele kan give fornemmelsen af at være alene. 

Alenetid er de dage, hvor du er alene. Der kommer der et naturligt tomrum. Der plejede at være nogle at tale med, spise aftensmad med, kysse godnat – og nu er du alene. Tomrummet er måske nyt og noget, du ligesom de fleste andre skal vænne sig til. Der kan være en stilhed i huset, som kan fremkalde nogle sorgfulde tanker og følelser. Især ved højtider og mærkedage kan alenefølelsen være mere dominerende og måske begynde at blive mere til ensomhed. 

Tid med børn er perioden, hvor du er alene med børnene i hverdagene, weekender, ferier, højtider og fødselsdage. Måske skal der skabes nye traditioner og rutiner i hverdagene.

Du stiller måske som mange andre høje forventninger til dig selv i bestræbelserne på at skabe et nyt og godt liv for dig selv og børnene. De høje forventningerne, du stiller til dig selv, kan ofte medføre en gnavende fornemmelse af utilstrækkelighed. 

For mange er det utroligt lettende at komme til den forståelse, at alenetid og tid med børn er nye vilkår og er en del af det at være fraskilt, og det er ensomhed også.

Den smertefulde ensomhed.

Når ensomheden rammer med fuld fart, kan den gøre dig handlingslammet og kan nærmest gøre fysisk ondt. Følelsen er ofte sammensat af flere underliggende følelser og kan skyldes:

  • Tab af identiteten. Hvem er jeg nu? Hvilke formål er der med livet?
  • Livskrisen – et helt nyt liv som du skal finde ud af at leve.
  • Følelsen af fiasko – bristede drømme og utilstrækkelighed. 
  • Sorg – tab om at have mistet, sorg over ikke at være lykkedes. 
  • Savn – tab af familien og dit gamle liv. Savn til de‘gamle’ traditioner og ‘vi plejer’ følelsen.
  • Samhørigheden – til et andet menneske er mistet. 
  • Uvisheden til fremtiden – fra at gå fra det velkendte til en uvis fremtid. 
  • Alene – Nu står du alene med alle beslutningerne.
  • Fravalgt – af enten ex partner og børn eller venner, der valgte‘den anden side’.
  • Bekymring – Hvordan skal jeg klare mig med min økonomi, med børnene, med samarbejdet med ex for få dagligdagen til at fungere?

Hvorfor kan det være så svært at komme videre efter en skilsmisse?

Efter et opslidende ægteskab eller parforhold burde en skilsmisse jo være en befrielse. En ny og frisk start på livet, som man siger. Den genvundne frihed. En verden fuld af muligheder for at finde ind til det liv, du ønsker dig. Men for langt de fleste venter lykken ikke lige om hjørnet. Mange rammes af en fiasko følelse. Du kunne ikke få familielivet til at fungere, og nu står du her og kan heller ikke finde ud af at være skilt eller være lykkelig. Mange føler sig forpligtet til at skulle være lykkelige på rekordtid efter bruddet, for at de mange konsekvenser skilsmissen har medført skal give mening eller (kunne) retfærdiggøres. Dårlig samvittighed, utilstrækkelighed, tristhed, vrede og ensomhed er det, mange står tilbage med efter en skilsmisse. Der er mange følelser i spil, som kan være svære at håndtere. 

Til trods for mange velmenende råd fra venner og familie ændrer det ikke på, at du står alene med (dine) følelser – alt i alt et virvar af følelser – som kan være utroligt svært for omverdenen at forstå og hjælpe med. 

Du er alene, og de mange forskellige følelser, du står med, skal du navigere i og håndtere. Du har måske børn, der pludselig fra den ene dag til den anden skal vænne sig til en ny virkelighed. Du skal selv vænne dig til at være ‘ex’ og kunne samarbejde, samtidig med at dit nervesystem er splittet i atomer. 

Ofte er det ikke selve bruddet, som er problemet, men evnen til at håndtere alle de følelser og forandringer, der følger med en skilsmisse. 

Du er mere alene om alt nu, og det er lige præcis her, du mærker tyngden af ensomheden.

Læs også: Oplever du ensomhed i parforholdet?

Smertefuld ensomhed

Hvordan håndterer du skilsmissen?

Måden, mennesker håndterer skilsmisser på, er forskelligt. Det, som fungerer for nogle, fungerer måske ikke for dig.  

For mange mennesker er det en god ide at søge professionel hjælp i psykoterapien, når man kommer i en krisesituation, som en skilsmisse som oftest er. I terapi kan du få hjælp til at håndtere og navigere i alle de svære og modsatrettede følelser, som en skilsmisse tit fører med sig. Du lærer at skille tingene ad, så du får en selvindsigt og viden om, hvordan bruddet har påvirker dit nervesystem og gør livet svært for dig. Vi kan derefter sammen nænsomt bearbejde de følelser, som begrænser dig samtidig med, at du genfinder dig selv og nogle af dine indre ressourcer, som måske har været gemt af vejen et stykke tid. Du vil opleve nye sider af dig selv, og ved hjælp af psykoterapeutiske metoder vil du ret hurtigt kunne mærke en forandring og en indre styrke, så du kan genopbygge dig selv og skabe det liv, du ønsker dig.

Læs også: Hvornår ved man at man skal gå fra hinanden?

Hvordan kan psykoterapi hjælpe dig videre herfra?

Når man starter i et terapiforløb hos mig, vil vi sammen rydde op i de tanker og følelser som viser sig hos dig. Hvad fortæller følelserne dig? Er det fx sorg? Savn? Ensomhed? Utilstrækkelighed? Tab? Eller noget helt andet? Og hvad vil tankerne gøre godt for dig? 

Et forløb med terapi vil ruste dig til den situation, du står i lige nu. Hvad kan styrke dig til det, du går gemmen i denne tid? Vi vil sammen finde frem til det, du har brug for nu og i fremtiden. 

Derudover vil terapi med enkelte metoder hjælpe dig til at forstå dig selv bedre, så du kan begynde at fokusere på det, som er vigtigst for dig. 

Ensomhed efter skilsmisse

FAQ

Spørgsmål og svar

Alene knytter sig oftest til samværet med andre mennesker, mens ensomheden knytter sig til en følelse indeni, som sagtens kan opstå, selvom man ikke er alene. Man kan også føle sig alene uden at være ensom. Når du kender forskellen og kan adskille og identificere den hos dig selv, er det lettere at forstå følelsen og finde de redskaber, du skal bruge til at håndtere den. 

Tankemylder er, når tankerne kører konstant og måske ovenikøbet holder dig vågen om natten. Hjernen arbejder i et højt gear. De fleste, der oplever tankemylder, kan nikke genkendende til et højt stress- og bekymringsniveau. 

Oplever du tankemylder, kan det være en god ide at få hjælp til håndteringen af tankerne hos en psykoterapeut. Gennem psykoterapien er det muligt at arbejde med tankekontrol, perspektivskift samt få en forståelse for tankernes formål og budskab. Herved vil tankemylderet med sandsynlighed naturligt aftage.

Det kommer an på, hvilken type ensomhed vi taler om. Handler ensomheden eksempelvis om noget socialt eller samhørighed, som har ændret sig, kan det tage tid at bygger op igen. Mange rammes også af en indre følelsesmæssig ensomhed. At være alene med følelser kun du kan mærke og forstå, kan også fremkalde en emotionel ensomhed. Så det er ikke så meget et spørgsmål om, hvor længe ensomhed varer men mere om, hvilken type af ensomhed du bærer med dig, hvilken betydning du tillægger den, og hvordan du bearbejder den. Med psykoterapi kan du lære din ensomhed at kende, og hvordan du bearbejder og håndterer den. Det giver en lethed og ro at acceptere at kunne være okay med ensomhed.

Med psykoterapi får du hjælp og redskaber til at håndtere den ensomhedsfølelse, som en skilsmisse kan medføre. Det kan for mange være skamfuldt og skyldbetynget at være part i en skilsmisse. I terapien får du professionel hjælp, hvor du bliver mødt fordomsfrit og omsorgsfuldt, og hvor alle følelser har deres berettigelse og budskab.

Når du vælger at arbejde med dig selv i et terapiforløb, får du en forståelse for, hvordan og hvorfor du reagerer på situationer, som har noget med bruddet eller din situation at gøre. Du vil ret hurtigt opleve, at ved at kunne skille tingene ad, finder dine forskellige følelser deres rette plads og betydning og bliver derved lettere at bearbejde.

Slip af med din ensomhed.

Når du nu har besluttet dig for at gøre noget ved din situation, er det første skridt at finde ud af, hvor du kan søge hjælp. Et psykoterapeutisk forløb er en meget effektiv måde. Psykoterapi vil hjælpe dig til at forstå den situation, du er i nu, hvor dine begrænsende følelser stammer fra og lave ændringer, så det ikke vil påvirke dig mere i en negativ retning. 

Book en gratis samtale hos mig enten fysisk i Charlottenlund eller online. Så vi kan tale om, hvad der fylder i dit liv, hvordan jeg kan hjælpe dig, og hvordan vi kan starte et samarbejde op. Det er fuldkommen uforpligtende og helt gratis. Skriv evt. et tidspunkt der passer dig bedst. Så jeg ringer dig op. Vi ses….

Del indlæg