Kvinders og mænds reaktioner efter skilsmisse

Parterapeut og psykoterapeut Annette Waltersdorff

Står du midt i en skilsmisse, eller er du lige kommet ud på den anden side? Uanset hvor du er i processen, så ved jeg, at det kan være en udfordrende, stressende, voldsom og svær tid. En skilsmisse er en dybt personlig og ofte smertefuld oplevelse, og det kan være svært for dig at navigere i denne nye virkelighed.

I dette blogindlæg vil jeg komme ind på, hvordan mange kvinder og mænd reagerer efter en skilsmisse, og de unikke udfordringer mænd og kvinder står overfor. Jeg vil også give dig effektive værktøjer til at nedtrappe konflikter med din ekspartner og genfinde roen og balancen på bedst mulig måde efter din skilsmisse. Med de rette redskaber kan du lære at navigere gennem denne svære tid og komme bedst muligt ud på den anden side.

Indholdsfortegnelse

Kvinder og mænds reaktioner efter skilsmisse

Følelsesmæssige udfordringer og reaktioner du typisk oplever efter en skilsmisse

Efter en skilsmisse kan en du opleve en bred vifte af følelsesmæssige udfordringer og reaktioner. Disse kan variere fra person til person. Nogle almindelige reaktioner inkluderer:

Sorg: I forbindelse med en skilsmisse er sorg en naturlig følelse, der er forbundet med at miste. Bristede drømme, tab af samvær med børn, trygheden i det kendte, nære relationer osv.

Vrede: Forløbet op til en skilsmisse er ofte forbundet med skuffelser, frustrationer, svigt, skænderier, og sidste udvej har været et endt parforhold. Vreden rettes oftest mod ekspartner eller over de omstændigheder, der førte til skilsmissen.

Forvirring, tvivl eller usikkerhed: De færreste har overblik over konsekvenserne efter en skilsmisse. Der er meget usikkerhed og forvirring forbundet med bruddet i familien. Mange oplever også identitetsforvirring, når en meget anderledes hverdag skal finde sin plads med nye rutiner.

Angst: Usikkerhed om fremtiden, kan skabe frygt og give tankemylder. Spørgsmål om fordeling af børn, bolig, økonomi skaber for de fleste en frygt, som kan være svært at håndtere og i nogle tilfælde udvikle sig til angst.

Skyldfølelse: At være part i et forulykket ægteskab, som medfører at børnene bliver trukket ud af deres trygge og velkendte rammer, vil ofte give skyldfølelse og dårlig samvittighed. Mange forældre stiller sig selv spørgsmålene “Har jeg været for egoistisk, kunne det være endt anderledes, gjorde jeg nok”?

Ensomhed: Efter skilsmissen kommer en ny hverdag, der kan føre ensomhed og isolation med sig. Tætte relationer har måske trukket sig eller valgt side, og følelsen af at stå alene med tankerne og de svære følelser kan ramme hårdt på det mentale helbred.

Læs også: 5 typiske tegn på ensomhed efter skilsmisse

Tristhed, depression eller modløshed: På grund af de store livsændringer og de voldsomme følelser, der er forbundet med skilsmisser, kan det medføre tristhed, modløshed, ensomhed, sorg og endog depression. Her er det det vigtigt, at der søges professionel hjælp via psykolog, psykoterapeut eller egen læge.

Forandring i selvværd: Tid op til og efter en skilsmisse kan føles så voldsom, at man mister sig selv og selvværdet bliver påvirket. Mange oplever en udmattende og følelsesladet periode op til en skilsmisse. Måske har der været personlige angreb fra partneren, svigt, tillidsbrud, bebrejdelser, skyld og skam, hvilket naturligt vil påvirke både selvværd og selvtillid negativt.

Hvem er jeg nu?: Nogle føler, at de skal starte helt forfra. Hvem er jeg nu, hvor jeg er alene? Hvad kan jeg lide at se i tv, hvad vil jeg gerne bruge min tid til, hvor vil jeg gerne rejse hen? Hvad vil jeg gerne med mit sociale liv? Det er spørgsmål, som ofte kommer efter brud i parforholdet. Her starter en ny tid, hvor man skal begynde at finde sig selv eller lære sig selv at kende.

Det er vigtigt at huske, at det er naturligt at opleve disse følelser, og det er en del af helingsprocessen. At søge støtte fra de nære relationer eller terapi kan hjælpe med at håndtere disse svære følelser og arbejde hen imod at komme videre efter skilsmissen.

Få hjælp og redskaber

Få redskaber til at genopbygge dit liv og finde lykke efter en skilsmisse. Sessionerne kan foregå hos mig eller via Zoom hvis det passer dig bedre.

Mænd og kvinder kan reagere forskelligt efter en skilsmisse

Mænd og kvinder reagerer til tider forskelligt på en skilsmisse. Dette skyldes både biologiske og samfundsmæssige faktorer. Her er nogle generelle tendenser, selvom der naturligvis er individuel variation:

Mænds reaktioner efter skilsmisse

Mænd har tendens til at undertrykke svære følelser og kan virke mere tilbagetrukket efter en skilsmisse med en øget risiko for social isolation. De har ofte færre tætte sociale relationer,, og netværket består mere i arbejdskollegaer eller andre mænd, hvor fællesskabet er bundet sammen med aktiviteter såsom sport. Mænd har ikke på samme måde tradition for kaffeaftaler, hvor der i timevis kan tales om personlige ting i livet.

Det kan for mange mænd være svært at tale om egne følelser, ligesom det også for mange mænd kan være svært at rumme en god vens krise. I stedet reagerer mænd f.eks. med at intensivere arbejdsindsatsen på jobbet eller er hurtige på datingsmarkedet. Dette kan ses som en måde at distrahere tankerne på og lægge afstand til den realistiske virkelighed, som kan være svær at forholde sig til.

At flytte fokus væk fra det, der er svært, er en naturlig overlevelsesmekanisme. Udefra kan dette synes som, at personen hurtigt er kommet videre og måske endda virker upåvirket af situationen. Dog er det min erfaring, at mange mænd går med de svære følelser alene og ofte uden netværk at dele det med.

Mænds reaktioner efter en skilsmisse

Kvinders reaktioner efter skilsmisse

Kvinder har ofte et større tættere socialt netværk og er generelt mere åbne om deres følelser. De er bedre til at søge støtte fra venner og familie og søge netværk, hvor de kan spejle deres egne problematikker. Kvinder kan til tider sidde i timevis og tale situationer igennem. Hos veninderne kan de søge råd og diskutere emner.

Mødre har tendens til at sætte sig selv til side for børnene efter en skilsmisse, og nogle oplever, at børnene bliver omdrejningspunktet i deres liv – mere end det nogensinde har været før.

Min erfaring siger mig, at kvinder ofte har en periode efter et brud, hvor de har brug for at finde sig selv og samle sig. Det kan være i form en terapi, personlig udvikling, tid alene, rejser, træning, læring fra f.eks. foredrag, bøger, podcast. En ny partner er ofte ikke det, som står øverst på listen.

Tristhed efter en skilsmisse

Få hjælp til at nedtrappe jeres konflikter efter skilsmissen

Nedtrapning af konflikter efter skilsmissen er vigtigt for at skabe en mere fredelig og stabil situation for alle involverede parter især, hvis der er børn i billedet. Her er nogle tip til at hjælpe med at håndtere konflikter efter skilsmissen:

Mediator eller terapeut

Overvej at bruge en neutral mediator eller terapeut, der kan hjælpe dig og din tidligere partner med at finde fælles løsninger for samarbejde, bodeling osv. Er der børn involveret, skal der tages stilling til samvær, faste aftaler, ferie med børnene, jul og nytår osv.

Grundlæggende vil alle forældre det bedste for børnene, men der kan være store forskelle i opfattelsen af, hvad der er bedst, når der er store følelser på spil. Undgå magtspil og trusler for at opnå egne ønsker. Forsøg at have en retfærdig indstilling, vær fornuftig og rummelig. Børn har brug for forældre, der er enige og i det mindste signalerer, at de er okay med hinanden.

Kommunikation

Forsøg at opretholde en åben og ærlig kommunikation med din tidligere partner. Hold samtaler fokuseret på emner vedrørende børnene, samarbejdsaftaler og undgå at bringe gamle konflikter op. Undersøgelser viser, at skilsmissebørn bliver meget påvirkede, når forældrenes kommunikation og samarbejde er dårlig. Du behøver ikke at skamrose din ekspartner foran børnene, men forhold dig åbent og neutralt og undgå altid at tale negativt om den anden forældre.

Børnenes interesse

Hvis konfliktniveauet er højt, kan det være svært at holde fokus på, hvilke beslutninger der egentlig er de bedste for børnene. Konflikter blandt skilsmisseforældre er ofte voldsomme og kan tangere til personlige angreb mod modparten. Et højt konfliktniveau forstyrrer og igangsætter vores irrationelle nervesystem. og trods vores gode intentioner forstyrrer evnen til at tænke og beslutte fornuftigt. Beslutninger bliver følelsesstyret og irrationelle, og ofte bliver det uden tanke for børnenes bedste.

Sorg efter en skilsmisse

Respekter grænser

Når der sker et brud i parforholdet, etableres nye grænser. De gamle regler,, som måske tidligere har eksisteret i forholdet, ophører automatisk, når der sker et brud. Det er vigtigt at undersøge, hvilke regler og grænser der nu gælder imellem jer. Anerkend og respekter dine egne og din eks-partners nye grænser. Dette kan hjælpe med at minimere sammenstød.

Undgå konfrontation

Det er svært at være konstruktiv og fattet, når man er blevet konfronteret, irettesat eller er uenige om beslutninger. Hvis en diskussion udvikler sig, bliver ubehagelig eller følelsesstyret, så tag et skridt tilbage og vent med at fortsætte samtalen til et mere roligt tidspunkt. Det giver begge parter en mulighed for at tænke situationen igennem igen. Undgå for alt i verden at diskutere foran børnene. At nedtrappe konflikter efter man er blevet skilt kræver tid og indsats fra begge parter.

Professionel hjælp

At opleve et brud betegnes og opleves for de fleste som en livskrise. Tag din egenomsorg alvorligt og søg professionel rådgivning eller terapi for at hjælpe dig med at håndtere dine følelser og konflikter mere konstruktivt. Det gør dig bedre i stand til at komme videre i dit liv og ikke mindst sikre, at de beslutninger, du træffer omkring dine børn, er fornuftstyrret. Børn har brug forældre, der er i balance, så hurtigt det nu er muligt.

Lav skriftlige aftaler

For de fleste skilsmissefamilier hjælper det at få lavet skriftlige aftaler. Det giver tryghed at have klare retningslinjer og mindsker risikoen for unødige diskussioner og misforståelser.

Tid heler

Ordsproget, tiden læger alle sår. holder måske ikke helt, men meget forandres over tid. Mange oplever, at det, man skændtes over tidligere, ikke er så vigtigt at kæmpe for længere. Når følelserne har fundet sin plads, oplever de fleste, et mere rationelt samarbejde. Vær tålmodig og arbejd gradvist hen imod en mere samarbejdsvillig relation.

Egenterapi

Med egenterapi kan du få arbejdet med de følelser, som er klemte hos dig. Mange konflikter kan forhindres, hvis man får arbejdet med det, som er på spil i en selv. I egenterapien vil der være fokus på din side af historien, hvilket i sig selv kan være med til en hurtigere heling.

Brug psykoterapi som støttende redskab til at håndtere din skilsmisse

Psykoterapi kan være en værdifuld støtte før, under og efter en skilsmisse. Det kan hjælpe dig med at forstå og håndtere de følelsesmæssige udfordringer, der følger med en skilsmisse, og give dig værktøjer til at stå stærkere i dig selv. Det er vigtigt at finde en kvalificeret terapeut, der kan hjælpe dig med at navigere gennem denne vanskelige tid.

Terapeuten kan hjælpe dig med at identificere mønstre i dine relationer og arbejde på at udvikle sunde strategier til at håndtere fremtidige udfordringer. Det er en værdifuld ressource, der kan styrke din mentale sundhed og hjælpe dig med at komme igennem skilsmissen på en sundere måde.

Hos en psykoterapeut kan man bl.a. arbejde med ikke at tage hele skylden for skilsmissen, men kun tage ansvar for sig selv og sit eget liv. Nogle mennesker har haft mange år som par, og det kan være en stor udfordring at tage de første skridt som single, når det nogle gange indebærer tomhed, afmagt, bekymringer, ændring i familielivet og et nyt liv.

Et menneske – mand eller kvinde – reagerer på forandringer, og det kan medføre livskriser, hvor ensomheden og sorgen kan vise sig. Identiteten kan også være påvirket.

Parterapi med din tidligere partner: Navigere i samlivet efter en skilsmisse

Parterapi eller konfliktmægling efter en skilsmisse kan være afgørende for jeres børns trivsel. Når I begge ønsker det bedste for jeres børn, så er jeres kommunikation og samarbejde afgørende for, at jeres børn kommer helskindet igennem skilsmissen.

Parterapi eller mægling kan hjælpe jer med at navigere i de udfordringer, der opstår, når I skal opretholde et sundt forhold som forældre. Terapeuten kan hjælpe jer til skabe en mere stabil og fredelig skilsmisse med hensyn til børnenes bedste. Det er vigtigt at vælge en terapeut eller mægler, der har erfaring med parterapi for at opnå de bedste resultater.

FAQ

Spørgsmål og svar

Tidspunktet for, hvornår du er klar til en ny partner efter en skilsmisse, varierer fra person til person. Det afhænger af din personlige proces med at komme over skilsmissen, bearbejde dine følelser og finde dig selv igen.

En skilsmisse kan udløse en række følelsesmæssige udfordringer som sorg, vrede og forvirring. Det er vigtigt at anerkende og udtrykke disse følelser. Søg støtte fra venner, familie eller en terapeut for at forstå og bearbejde dine følelser.

 

Selvomsorg er afgørende; pas på din fysiske og mentale helbred. Skab en støttende rutine og dyrk sunde vaner. Kommunikation med din eks-partner er nødvendig, især hvis der er børn involveret. Forsøg at opretholde en civiliseret dialog. Accepter, at det er en livsændrende begivenhed, og at heling tager tid. Sæt dig realistiske mål, og vær åben for at bevæge dig fremad i livet.

Vær tilgængelig for at lytte, når de har brug for at tale om deres følelser og oplevelser. Ofte er det at have nogen, der lytter, nok til at lindre noget af smerten. Man kan også tilbyde at hjælp med konkrete opgaver som at passe børnene, lave mad eller tage sig af huslige pligter, især i de første turbulente måneder. Mennesker efter skilsmissen oplever ofte, at det kan være energikrævende at tage hånd om svære ting.

 

Undlad at kritisere eller dømme deres beslutninger og handlinger i forbindelse med skilsmissen. Undgå alt give alt for mange gode råd. Respekter deres valg, selvom du ikke er enig i dem. Vis din kærlighed og omsorg ved at sende beskeder, opkald eller små gaver for at lade dem vide, at du tænker på dem.

 

Skilsmisse er en langvarig proces, og folk kommer sig i deres eget tempo. Vær tålmodig og vedholdende i din støtte.

Brug tid på at tænke over, hvad du har lært af dit ægteskab. Hvad vil du ændre eller undgå i fremtidige forhold? Overvej om individuel terapi ville være en ide for at arbejde igennem dine følelser og udfordringer. En terapeut kan hjælpe med at give dig værktøjer til at håndtere dine følelser og bevæge dig fremad. En terapeut kan også hjælpe til med at du finder hobbyer eller aktiviteter, der bringer glæde og mening i dit liv. Dette kan hjælpe med at genopbygge din selvtillid og identitet.

 

Forskningen indikerer, at der er variationer i, hvordan mænd og kvinder håndterer skilsmisse, men det er vigtigt at bemærke, at det ikke er en fast regel, og individer reagerer forskelligt. Nogle studier har antydet, at kvinder kan have tendens til at søge mere social støtte og udtrykke følelser åbent, mens mænd måske i højere grad internaliserer deres følelser. Dette kan dog variere betydeligt fra person til person, og kulturelle faktorer spiller også en rolle.

 

Det er vigtigt at understrege, at alle går gennem en skilsmisse på deres egen måde, og det afhænger af en række faktorer, herunder personlighed, støttenetværk og individuelle livsomstændigheder. Professionel rådgivning og støtte fra venner og familie kan hjælpe uanset køn.

Det er okay at bede om hjælp

Ja, det er helt okay at bede om hjælp til at komme videre efter skilsmisse. Det kan være en udfordrende tid, og det er vigtigt at søge støtte, når du har brug for det. Dette kan omfatte at tale med en terapeut, rådgiver eller støttegruppe for at hjælpe dig med at håndtere følelser, stress og de ændringer, skilsmissen medfører. At søge hjælp viser, at du tager ansvar, og det kan hjælpe dig med at komme igennem denne periode mere sundt og med bedre mentalt velvære.

Få hjælp til at komme videre efter en skilsmisse

Få hjælp til at komme videre hos Charlottenlund Psykoterapi

Jeg håber, at dette blogindlæg har givet dig viden og værktøjer til at navigere i livet efter din skilsmisse. Husk, det er okay at søge professionel hjælp før, under og efter du er blevet skilt. Du behøver ikke gå igennem denne proces alene. Hos Charlottenlund Psykoterapi forstår vi de udfordringer, du står overfor, og vi er her for at hjælpe. Jeg tilbyder en 15 minutters gratis samtale, hvor vi kan tale om, hvordan vi bedst kan støtte og hjælpe dig.

Del indlæg