Parterapi Nordsjælland

Opnå et mere harmonisk parforhold uden unødvendige konflikter.

Er jeres forhold fastlåst? Er I gået skævt af hinanden? Forstår I ikke hinanden mere? Men har I stadig håb om, at det kan lykkes? Jeg kan hjælpe jer med at udvikle jeres forhold, så I får nye måder at kommunikere på, ny forståelse for hinanden og gjort op med uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. 

Kommunikationen er fastlåst, og vi går i ring.

Måden, vi taler og forstår hinanden på, er essensen i et velfungerende parforhold. Uvenskab, bebrejdelser, placering af skyld og dårlig kommunikation bliver ofte utilsigtet kommunikeret og modtaget, og det er med til at gøre kommunikationen endnu mere problematisk. Det kan være utrolig hårdt og opslidende og ligger som oftest en dæmper på intimiteten - både den fysiske og psykiske. I terapien hjælper jeg jer med at oversætte jeres kommunikation, så I igen får et fælles sprog, hvor I bliver hørt og forstået.

Vi har forskellige måder at gøre tingene på.

I et parforhold er det sjældent, at man gør tingene ens. Derfor bliver det kompromisernes kunst. Låser vi os fast på, at vores måde er den rigtige, vil der typisk ske det, at partneren fastholder, at sin måde er den rigtige, og det ender i en verbal konflikt på ret og rimeligt (hvem der er rigtigst). Det kan udvikle sig til fastlåste og uendelige uoverensstemmelser om skyld, værdier og livssyn, som kan være udmattende for kærligheden i parforholdet. I terapien kigger vi på grunde til, at noget er mere vigtigt end andet, og hvor der kan skabes kompromiser, så begge parter føler sig hørt og forstået.

Ændring i lysten til intimitet og nærhed.

Manglende intimitet og nærhed er ofte de første signaler om, at parforholdet er i ubalance. Der er store forskelle på sexlyst, intimitet og nærvær blandt mennesker. Måske har I oplevet seksuelle udfordringer? Det er normalt, at der periodevis sker ændringer, og der kan også ske ændringer, når andre områder af parforholdet ikke er i balance. At afvise eller at blive afvist er forbundet med store følelser, og det kan være svært at kommunikere ærligt herom med sin partner. I terapien hjælper jeg med at finde ind til sagens kerne. Vi får talt om, hvordan I hver især oplever intimiteten, og hvilke behov og ønsker I har til hinanden. Vi bryder med tabuer og taler åbent og ærligt om det, der er svært, så I sammen finder ind til jeres måde at pleje jeres kærlighed og intimitet på.

Manglende tillid i parforholdet.

Mistillid, kontrol, jalousi er det tætteste vi kommer på et brud. Ofte handler det om frygten for at miste eller egne tidligere erfaringer, der ikke er færdigbearbejdet. Uanset om frygten bunder i noget konkret, danner vores hjerne katastrofetanker, som gør os irrationelle og følelsesstyret. Frygten for at miste, blive afvist og forladt er sårbart og følsomt, og derfor er det vigtigt, at der skabes balance og tillid i parforholdet. I terapien går vi i dybden med baggrunden for denne mistillid, så I kan afhjælpe evt. irrationelle forestillinger og misforståelser, samt få en forståelse for, hvad der skal gøre jeres parforhold trygt og sikkert.

Få hjælp med parterapi

Sådan får I redskaber til at forstå hinanden bedre.

Når I går i parterapi hos mig, etablerer vi i fællesskab et trygt rum, hvor der er mulighed for at gå i dybden med jer selv og som par. Jeg vil hjælpe jer med at blive afklaret med jeres udfordringer og konflikter. Vi vil lige så stille finde ind til sagens kerne, og blive afklaret med, hvad der skal gøres herfra. Undervejs i terapiforløbet vil I blive præsenteret for forskellige psykologiske teorier, og I vil få konkrete redskaber, så I lærer at forstå jer selv og jeres partner på et dybere plan. Et vigtigt aspekt i parterapi er at få en forståelse af den anden i parforholdet. 

En myte omkring parterapi.

Mange har den forudindtagelse, at parterapi handler om, hvem der er rigtig, og hvem der er forkert, og det er terapeuten, der er ‘dommeren’. Det er en myte i mit terapilokale. Her er det samspillet mellem to mennesker, der er i fokus.

Hjælp til parforhold
Charlottenlund psykoterapi

Parterapi i Charlottenlund i Nordsjælland.

Forestil jer et parforhold, hvor I er fri af negativ energi.

Par kommer i terapi af mange forskellige årsager, og ofte er den konkrete årsag blot et symptom på noget underliggende, som er på spil. Gevinsten af parterapi i Parterapi Nordsjælland er for de fleste par:

Sådan får I bugt med fastlåstheden.

Når I vælger at finde en parterapeut til at hjælpe jer og jeres parforhold, siger I også ja til at arbejde med emner i parforholdet, hvor jeres parforhold er fastlåst eller kørt af sporet. Ved at gå i gang med et terapiforløb har I givet udtryk for, at I er villige til at arbejde med parforholdet og jeres samvær, og I stadig mener, at der er håb for jer. Det er et stærkt udgangspunkt, da beslutningen i sig selv er vigtig. I har besluttet jer for at få redskaber til at styrke det parforhold, I er en del af.

I vil hos mig i Charlottenlund Psykoterapi få et individuelt forløb med hjælp til parforholdet. I forløbet vil I som par få arbejdet jer hen imod et fælles mål, som er vigtigt for jer begge, og som I hver især mener vil gavne parforholdet. 

Vælg altid en certificeret psykoterapeut med særlig erfaring, der er uddannet fra et institut anerkendt og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, da det er jeres garanti for, at psykoterapeuten er fagligt funderet. 

Problemer i parforholdet
Parterapi i Charlottenlund

Kom godt i gang med at ændre jeres situation.

Et forløb i parterapi vil give jer en større forståelse for hinanden, og det vil give en bedre accept af, hvorfor forholdet er endt, hvor det er, og hvordan I kan bringe det hen til det sted, I sammen beslutter. 

Der vil være en gevinst i at få kigget på parforholdet med professionelle øjne. Som professionel terapeut kan jeg få øje på og tale med jer om jeres uhensigtsmæssige adfærd og kommunikationsform. Ret enkelt oplever I, at I får redskaber til, hvordan I får vendt konflikterne til konstruktiv indsigt i, hvad det skaber denne situation. Derved bliver der skabt grobund for struktur og nærvær i parforholdet.

I parterapi vil I allerede efter første session kunne mærke en forståelse for jeres situation og problemstillinger og for jeres partner. Processen vil være givende til stort set alle forhold. Det anbefales at have et forløb på ca. 5 gange alt efter jeres situation. 

FAQ

Ofte stillede spørgsmål og svar

I parterapi er det forholdet, der er i terapi. Parforhold består at to personer der sidder med 50% hver, hvor forholdet så er de 100%. Det er nu forholdet, vi taler om og jeres indflydelse på dette. Derfor er der fokus på, hvad der virker i forholdet, og på hvorfor forholdet er kørt fast.

Parterapien foregår i mine lokaler i Charlottenlund i Parterapi Nordsjælland eller online. Det foregår på den måde, at I er i trygge omgivelser, og jeg vil som parterapeut stille jer spørgsmål omkring jeres individuelle opfattelse af situationen. 

Vi vil tale om emner fx. jeres mønstre, skænderier og uenigheder, problemer, eventuelle børn, er der tryghed og åbenhed i parforholdet, overvejelser om skilsmisse,  jeres forskelligheder, familieliv og familieforhold, arbejdsliv, om I stadig elsker hinanden, jeres relation, hvad er jeres opfattelse af medgang og modgang, hvad er der uenighed omkring, interessen for hinanden, indeholder parforholdet anerkendelse og samhørighed, er der kamp om magt, er der opstået en distance mellem jer, hvilket billede har I hver især af fremtiden, hvordan ser I på jeres partner eller ægtefælle, hvordan får I gnisten tilbage.

Parterapi koster 1.600 kr. I skal sætte op til 1,5 time af fra I kommer til I går.

Mange er interesseret i terapiforløb, da et forløb er det, der vil have størst effekt på parforholdet fremadrettet. Logisk nok så er det med parterapi som med så meget andet; jo mere man arbejder med det, des bedre bliver det. Derfor tilbyder jeg en klippekortsordning, hvor der er mulighed for at spare nogle penge.

3 sessioner 4.500 kr.

5 sessioner 7.000 kr. 

Det handler om, hvor meget hver part ønsker at redde forholdet, og om du er villig til at lave de ændringer, der skal til og arbejde for det. Parterapi kan give redskaber til at redde parforholdet. Det er jer selv, der skal gøre arbejdet. 

Sessionerne kan foregå fysisk eller online eller en kombination af begge dele. 

Når et par går i parterapi, kommer der som oftest ubearbejdede sider frem i den enkelte i parforholdet. Mange gange kan det derfor være en god ide at arbejde med sig selv i individuel terapi. 

Det er dog ikke en nødvendighed. Det er op til den enkelte. Man kan sagtens gå i parterapi og eventuelt efterfølgende have et individuelt forløb.

Andre gange er et parterapiforløb det eneste, der skal til for at få løsnet op for den knude, der er opstået i parforholdet. 

Det kan være kompliceret at genopbygge et parforhold efter utroskab. Det er dog ikke umuligt. 

Fokus skal være på, hvad der drev den ene part til at have en affære, hvad det har skabt i partneren og hvilken indflydelse det nu har på parforholdet. 

Utroskab skaber mistillid, et brud i intimiteten, skepsis, tillidsbrud, samhørigheden bliver påvirket, og der kan være en stor sorg forbundet med, at det, I havde sammen før affæren, føles tabt.

Andre kriser i parforholdet kan opstå som følgevirkninger af utroskab, og det kan trække spor i lang tid ud i fremtiden.

Emotionel utroskab kan skabe nøjagtig de sammen reaktioner hos partneren og knuder i parforholdet, som fysisk utroskab kan skabe. 

Er I parate til at komme videre i jeres parforhold?

Vil I gerne vil genfinde kærligheden? Er I parate til at få løst uafsluttede fastlåste konflikter? Kan I se formålet i at få tydeliggjort fælles mål og retning for jeres parforhold? NLP Psykoterapi er kortvarig terapiform med hurtige resultater. 

Jeg er certificeret og erfaren parterapeut og hos mig i Charlottenlund Psykoterapi, Parterapi Nordsjælland får i professionel hjælp til at komme videre i jeres parforhold. Jeg er uddannet fra et institut, som er anerkendt og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket giver garanti for, at jeg er fagligt funderet. 

Har I brug for en samtale omkring jeres situation? I er velkomne til at kontakte mig og booke en gratis 15 minutters indledende samtale i dag ved at ringe 40137909 eller udfylde kontaktformularen nederst på siden. Så kan vi i fællesskab finde et forløb, som er tilpasset jeres situation og behov.

Få et bedre ægteskab

1 session

Parterapi

kr 1600
Inkl. moms
 • Varighed 75 minutter
 • Sessionen foregår hos mig eller online

3 sessioner

Parterapi

kr 4500
Inkl. moms
 • Varighed 75 minutter pr. session
 • Kr. 1500 pr. session
 • Sessionerne foregår hos mig eller online
Klippekortet er gyldigt i 6 måneder fra købsdatoen. Ubrugte sessioner refunderes ikke.
Populær

5 sessioner

Parterapi

kr 7000
Inkl. moms
 • Varighed 75 minutter pr. session
 • Kr. 1400 pr. session
 • Sessionerne foregår hos mig eller online
Klippekortet er gyldigt i 6 måneder fra købsdatoen. Ubrugte sessioner refunderes ikke.

Parterapi pakke

Klippekort

kr 8900
Pakkepris
 • 4 sessioner individuel terapi a 60 min.
 • 4 sessioner parterapi a 75. min
 • Sessionerne foregår hos mig eller online
Klippekortet er gyldigt i 6 måneder fra købsdatoen. Ubrugte sessioner refunderes ikke.