10 narcissistiske træk hos mænd og kvinder

Parterapeut og psykoterapeut Annette Waltersdorff

At identificere narcissistiske træk hos en person kan være en stor udfordring. For en narcissist kan være både charmerende, karismatisk og tiltrækkende og på samme tid selvoptaget og arrogant. Det er en kompleks personlighedsforstyrrelse, der kan have store konsekvenser for dem, der lever sammen med en narcissist.

I dette blogindlæg vil jeg fremhæve de 10 mest almindelige narcissistiske træk hos både mænd og kvinder. Lær at genkende de disse træk og forstå, hvordan de kan påvirke din hverdag og dine relationer til din partner.

Indholdsfortegnelse

Egocentrisk adfærd

Egocentrisk adfærd er et udtryk, der beskriver en tendens til at være selvoptaget og have en stærk fokus på egne behov, ønsker og interesser. Det er karakteriseret ved en manglende evne til at tage andres perspektiver og have empati for andre mennesker.

Mennesker med egocentrisk adfærd har ofte en tendens til at se verden fra deres egen synsvinkel og prioritere deres egne interesser over andres. Dette kan føre til manglende hensyntagen til andres grænser og følelsesmæssig udfordring i forhold til at skabe og opretholde relationer.

Egocentrisk adfærd kan også manifestere sig i at dominere samtaler, altid tale om sig selv eller være opmærksomhedssøgende. Dette kan afspejle en opfattelse af, at egen mening og oplevelser er vigtigere end andres.

Det er vigtigt at skelne mellem sund selvinteresse og egocentrisk adfærd. Selvinteresse indebærer en sund opmærksomhed på egne behov og ønsker, samtidig med at der tages hensyn til andre. Egocentrisk adfærd mangler denne balance og kan være skadelig for relationer og samspil med andre mennesker.

Narcissistiske træk

1) Manglende empati

En narcissistisk personlighed kan have svært ved at forstå andres følelser og behov, hvilket kan føre til manglende empati og støtte i parforholdet.

Manglende ægte empati hos narcissisten henviser til dennes manglende evne eller vilje til at sætte sig i andres sted og forstå deres følelser, tanker eller perspektiver. De kan derfor fremstå som følelsesløse eller ligeglade og ude i stand til at vise sine dybe følelser. Stærke narcissistiske træk kan have store negative konsekvenser for nære relationer og i parforholdet.

2) Krav om konstant opmærksomhed

Narcissistiske personer kræver ofte konstant opmærksomhed og beundring fra deres partnere, hvilket kan være udmattende og føre til konflikter.

Kravet om konstant opmærksomhed kan være et kendetegn ved en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Narcissister har en overdreven selvoptagethed og en dyb trang til at få beundring og bekræftelse fra andre. De har brug for konstant bekræftelse af deres eget værd og har tendens til at manipulere og udnytte andre mennesker for at opnå denne bekræftelse.

De kan også blive meget påvirkede af kritik eller afvisning, da de opfatter dette som en trussel mod deres selvopfattelse.

Få hjælp og redskaber

Få redskaber og hjælp hvis du oplever narcissistiske træk hos din partner. Sessionerne kan foregå hos mig eller via Zoom hvis det passer dig bedre.

Kontrollerende adfærd

Kontrollerende adfærd og narcissister er ofte tæt forbundet, da narcissister har en tendens til at ønske at kontrollere og manipulere andre for at opretholde deres egen følelse af overlegenhed og magt.

Narcissister er karakteriseret ved deres ekstremt høje selvværd og behov for beundring og opmærksomhed fra andre. På grund af deres grandiose selvbillede tror de ofte, at de har ret til at bestemme og kontrollere andre mennesker. De kan retfærdiggøre gentagne krænkelser, få kraftige vrede og nedladende reaktioner eller have krænkende adfærd, hvis de fx. ikke får den opmærksomhed, som de synes, de fortjener.

Den kontrollerende adfærd kan manifestere sig på forskellige måder. Narcissister kan blive dominerende og pålægge deres vilje på andre. De kan også være manipulative og bruge forskellige taktikker som gaslighting, hvor de forvrænger virkeligheden for at få andre til at tvivle på deres egen opfattelse af begivenheder. De kan også bruge trusler, ydmygelse eller andre former for psykologisk misbrug for at opnå kontrol over andre.

Det kan være svært at bryde fri af den kontrollerende cyklus, da narcissister ofte er dygtige til at manipulere og holde andre følelsesmæssigt afhængige af dem. At identificere sine grænser og have fokus på ikke at man mister dømmekraften er væsentligt i parforhold med en narcissist.

Narcissistisk partner

3) Overvågning og stalking

En narcissist eller en person med stærke narcissistiske træk kan forsøge at kontrollere sin partners liv ved at overvåge dennes kommunikation, fysiske bevægelser og personlige relationer.

Personer med narcissistiske træk har en overdreven optagethed af sig selv, og de ønsker at være i kontrol og have magt over deres partner. Overvågning kan være et værktøj til at opnå denne kontrol og sikre, at de får den opmærksomhed, de søger. Narcissistiske personer har også tendens til at være mistroiske og usikre i forhold, da de altid har brug for bekræftelse af deres værdi og betydning.

Overvågning ses i mange former. Det kan være noget så simpelt som at tjekke partnerens telefon, sociale medier eller beskeder uden samtykke. Det kan også indebære fysisk overvågning, som skjulte kameraer eller GPS-tracking af partnerens bevægelser.

På den anden side indebærer stalking en mere skadelig og ofte kriminel adfærd. Stalking er en form for forfølgelse eller chikane, hvor den narcissistiske part gentagne gange og ubarmhjertigt følger, forfølger eller overvåger en anden person, som ikke ønsker denne opmærksomhed. Stalkeren kan sende truende breve eller beskeder, overvåge personens aktiviteter og placering, eller skabe frygt og ubehag i offerets liv. Stalking er ulovligt i de fleste lande og betragtes som en alvorlig krænkelse af en persons privatliv og sikkerhed.

4) Isolering fra familie og venner

Narcissister kan forsøge at isolere deres partnere fra familie og venner for at opretholde kontrol og begrænse deres partners sociale netværk.

En af de manipulationsteknikker, som narcissister kan anvende, er at forsøge at isolere deres partnere fra deres omgangskreds for at opretholde kontrol.

De ønsker at have al deres partners opmærksomhed og beundring for sig selv, hvilket bevirker, at de typisk har svært ved at tolerere deres partners tætte forhold til andre mennesker.

For at opnå kontrol kan narcissisten begynde at sprede tvivl om deres partners familie og venner. De kan manipulere og fremstille disse relationer som skadelige på deres partners liv. Narcissisten kan endda overdrive fejl eller mangler i andre mennesker for at underminere tilliden mellem partneren og disse vigtige forbindelser.

En anden taktik, der kan anvendes af narcissister, er at skabe konstante konflikter og drama mellem deres partner og deres familie og venner. De kan fremprovokere misforståelser eller skabe falske anklager. Dette skaber spændinger og adskillelse mellem partneren og deres støttende netværk, hvilket gør narcissisten til den eneste kilde til tryghed og stabilitet.

Isolering kan også ske som en beskyttelsesmekanisme for omgangskredsen. Narcissister kan være følelsesmæssigt og psykisk manipulerende, og deres adfærd kan være skadelig og nedbrydende for deres nærmeste relationer. Derfor kan personer omkring narcissisten vælge at holde afstand og beskytte sig selv mod den negative påvirkning, som narcissisten kan have på dem.

Manipulerende taktikker

5) Gaslighting

Gaslighting er en manipulerende taktik på manipulation, hvor en person får en anden til at tvivle på deres egen virkelighedsopfattelse. Narcissistiske personer kan bruge gaslighting for at kontrollere og manipulere deres partnere.

Gaslighting er et manipulerende adfærdsmønster, der ofte er forbundet med narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Det er en strategi, hvor en personen, bevidst forsøger at forvrænge andres perception af virkeligheden. Ved at benægte eller fordreje fakta, omdefinere fortidige begivenheder eller benægte egne fejl, forsøger narcissisten at få den anden person til at tvivle på sin egen hukommelse, sanser og oplevede virkelighed.

Ofte er målet med gaslighting at opnå magt og kontrol over offeret for at opretholde narcissistens egen grandiose selvopfattelse og behov for beundring. Narcissister forsøger ofte at nedgøre, ydmyge eller manipulere narcissistens partner eller andre nære relationer gennem gaslighting.

Narcissister er dygtige til at skjule deres manipulation og kan ofte virke charmerende og indtagende på overfladen. Dette gør det svært for offeret at opdage og bryde ud af denne destruktive dynamik.

Læs også: Kærlighed eller kontrol? – Genkend og håndter manipulation i parforhold

Gaslighting i parforhold

6) Offermentalitet

Narcissister kan bruge udpræget offermentalitet som en manipulerende taktik for at få sympati og opmærksomhed fra deres partnere og undgå ansvar for deres handlinger. De kan trække offerkortet for skyld.

Offermentalitet og narcissisme er to begreber, der ofte går hånd i hånd. Offermentalitet beskriver en tilstand, hvor en person ser sig selv som et offer for omstændighederne og andre menneskers handlinger.

En person med både offermentalitet og narcissisme har tendens til at se sig selv som det største offer, samtidig med at de har en opfattelse af, at verden skylder dem noget. De føler sig ofte uretfærdigt behandlet og mener, at de fortjener særlig behandling og opmærksomhed.

Offermentalitet kan være en forsvarsmekanisme for narcissister. Ved at opretholde en offerrolle undgår de at se på deres egne fejl og mangler, og de undgår også at tage ansvar for deres egne handlinger. De placerer skylden på andre og ændrer fokus fra deres egne negative adfærd til at fremstille sig selv som uskyldige og sårede.

Jalousi og besiddelse

7) Overdreven jalousi

En narcissistisk person kan udvise overdreven jalousi over for sin partner, hvilket kan føre til konflikter, mistillid og udtalt behov for overvågning i parforholdet.

Overdreven jalousi er et almindeligt kendetegn ved personer med narcissistiske træk. Personer med narcissistiske træk har ofte en opblæst selvfølelse og har svært ved at tåle, at andre opnår succes eller opmærksomhed.

Den narcissistiske personlighed lider ofte af en dyb indre usikkerhed og frygt for at blive overset eller overgået af andre. Dette fører til en konstant jalousi og mistillid over for andre mennesker. Narcissister har en tendens til at se verden som en konkurrence, hvor de skal vinde og være den bedste.

Narcissister er ofte mistroiske over for deres nærmeste medarbejdere, venner og endda partnere. De bliver nemt jaloux på andres succeser, anerkendelse og opmærksomhed. Enhver form for ros, der går til en anden person, kan blive opfattet som en trussel mod den narcissistiske persons ego og selvbillede.

Jalousi kan manifestere sig på forskellige måder hos narcissister. Nogle gange kan de forsøge at sabotere eller nedgøre andres resultater for at føle sig bedre. Andre gange kan de blive vrede eller irriterede over andres succeser og forsøge at minimere deres præstationer.

Narcissistisk jalousi kan være meget destruktiv i forhold og venskaber. Det kan føre til konstante konflikter, dårlig kommunikation og ødelæggelse af tillid da de altid vil være mistænksomme og tvivle på andres intentioner.

Læs også: Jalousi i parforhold

8) Besiddende adfærd

Narcissister kan være meget besiddende og forsøge at kontrollere deres partners liv og relationer, hvilket kan føre til et giftigt parforhold.

Besiddende adfærd i forbindelse med narcissisme er et fænomen, der kan have alvorlige konsekvenser for dem omkring vedkommende.

I et narcissistisk parforhold besidder den narcissistiske part ofte adfærd der typisk udviser en trang til at kontrollere og dominere andre mennesker. De har svært ved at anerkende andres grænser og har en tendens til at manipulere, presse eller true for at få deres vilje. En narcissistisk partner kan udvise forskellige former for besiddelse, både fysisk og følelsesmæssigt. De kan være voldelige, nedgøre dig, manipulere og kontrollere dig for at opnå deres egne mål.

De kræver konstant opmærksomhed og bekræftelse. De vil have dig til at fokusere kun på dem og deres behov. De kan blive vrede eller fornærmede, hvis de ikke føler, at de får tilstrækkelig opmærksomhed. En narcissistisk partner har ofte behov for at have fuld kontrol over forholdet. De vil bestemme, hvad dennes partner gør sammen, taler om, og skal hen. Beslutninger tages ofte uden din medvirken. De kan være ekstremt jaloux og kontrollerende. De har brug for at vide, hvor partneres er, er sammen med og laver. De kan også stille krav om at læse beskeder eller e-mails uden tilladelse.

Denne adfærd kan have alvorlige følger for de mennesker, der er tæt på vedkommende, da det kan være svært at håndtere den dominans og kontrol, narcissisten udøver.

Besiddende adfærd i et parforhold

Manglende ansvar og selvrefleksion

9) Skyde skylden på andre

Narcissistiske personer har en tendens til at skyde skylden på andre for deres egne fejl og mangler, hvilket gør det vanskeligt at arbejde med problemer i parforholdet.

Narcisister har brug for konstant bekræftelse og anerkendelse. Et almindelig træk ved narcisister er deres tendens til at skyde skylden på andre for deres egne fejl og problemer. Denne adfærd hjælper dem til at beskytte deres grandiose selvbillede.

Når en narcissist står over for en situation, hvor de har begået en fejl eller står til ansvar for noget, vil de normalt ikke påtage sig ansvaret. I stedet forsøger de at skifte fokus og ved at skyde skylden på andre. Dette kan ske ved at rejse falske anklager, fordreje sandheden eller manipulere med andres opfattelse af situationen.

En af de mest almindelige måder, hvorpå en narcisist skubber skylden over på andre, er ved at benytte sig af gaslighting. Dette indebærer at manipulere med andres hukommelse eller opfattelse af en begivenhed, hvilket forvirrer og skaber tvivl og usikkerhed hos offeret. På denne måde kan narcisisten undgå at tage ansvar for deres handlinger og skabe tvivl hos andre om, hvem der egentlig er skyld i problemerne.

En anden strategi, som narcisister ofte bruger, er at nedgøre eller devaluere andre mennesker for at skjule deres egne fejl og mangler. Når de står over for deres egne fejl eller fiaskoer, vil de hellere nedgøre eller kritisere andre mennesker for at undgå at indrømme deres egne svagheder.

Læs også: At være pårørende til en med Borderline

10) Modstand mod forandring og selvudvikling

Narcissister kan have stor modstand på forandring og selvudvikling, hvilket gør det svært at arbejde med terapi og parforholdsproblemer.

Narcissisten har ofte stor modstand mod forandring og selvudvikling. De ser sjældent sig sig selv som en del af problemet. Narcissister har tendens til at holde fast i deres egne forestillinger om sig selv og deres verden. De kan være resistente over for forandringer, der kræver, at de ændrer deres opfattelse af sig selv og deres handlinger.

Narcissister kan være meget følsomme over for kritik og modstand, da de har brug for konstant bekræftelse af deres egen storhed. Enhver form for forandring eller selvudvikling kan derfor opfattes som en underminering af deres selvbillede. De kan opleve det som truende og afvise det, da det udfordrer deres behov for at være perfekte og ufejlbarlige.

At indrømme, at de har brug for at ændre sig eller vokse, kan være en anerkendelse af, at de ikke er så perfekte, som de gerne vil tro. Dette kan være svært for narcissister at acceptere og kan udløse en negativ reaktion, hvor de nægter eller bagatelliserer behovet for forandring.

Selvom narcissister kan have svært ved at håndtere forandringer, betyder det ikke, at det er umuligt for dem at udvikle sig eller vokse. Det kræver en vilje til at udfordre deres opfattelse af sig selv og være åbne for forandringer. De skal være villige til at se på sig selv og erkende, at de ikke er perfekte. Selverkendelse og øget empati er afgørende faktorer for at kunne ændre sig og udvikle sig som person.

Hvis en narcissist er villig til at arbejde på sig selv og være åben for forandringer, kan de potentielt opnå en mere realistisk selvopfattelse og udvikle sunde relationer med andre.

Læs også: Hvorfor er mit parforhold i krise

Egocentrisk adfærd

Søg professionel hjælp

For at arbejde med disse narcissistiske træk hos personer er det vigtigt at søge professionel hjælp såsom parterapi. Gennem specialiseret terapi kan I lære at kommunikere og forstå hinanden bedre, finde kompromiser og skabe et sundere og mere nærende parforhold.

Virkelige eksempler på narcissisme

Gennem mit arbejde som psykoterapeut og parterapeut har jeg hjulpet mange klienter, der er eller har været i relation med en person med narcissistiske træk. Det kan være en partner, veninde, kollega eller chef, svigerforældre eller en helt anden.

 • En kvinde henvender sig til mig, fordi hun oplever, at hun mister koncentrationen og mister evnen til at udføre sit arbejde med den chef hun har. Normalt har hun det ok med sig selv, men på arbejdet føler hun et skrøbeligt selvværd. Hun har svært ved at have respektfulde samtaler med sin chef. Chefen udviser til tider kraftig vrede overfor kvinden og reaktionen kvinden får er, at hun føler sig følelsesmæssigt ramt. Selvom hun lytter aktivt og prøver at vise forståelse i samtalerne med chefen, oplever hun nedgørende bemærkninger og fuldstændig forskruet virkelighedsopfattelse – det kan være et tegn på narcissistens udlægning af situationerne. Hans opførsel giver et konstant pres i hende. Vi arbejder med, hvordan hun bedst muligt kan beskytte sig selv i den situation hun er i lige nu. Skal hun blive på den arbejdsplads eller er prisen for høj?

 • En mand skriver til mig, fordi han føler, at når han kommunikere med sin partner, får kan følelsen at, at han lige er stået af en karrusel. Han bliver forvirret, fordi han føler, at tingene hele tiden bliver vendt rundt. Hans partner er mere en hyperfølsomhed overfor kritik, hun pointere ofte andres skyld og hun underminere andres virkelighedsopfattelse. Der er ofte der er reelt tomme løfter. Der bliver hurtigt dårlig stemning. Ofte er det eneste, der så kan tø stemningen op igen, er ensidige indrømmelser fra ham. Igennem samtalerne kommer der flere eksempler på, at hans partner har narcissistiske træk. Om hun er narcissist eller ej er ikke til at sige. Vi arbejder med, hvordan han kan bevare sig selv og kan markere grænser, selvom han føler, at hans partner manipulerer, bliver rasende, og det kan have indvirkning på relationen.

FAQ

Spørgsmål og svar

Det er mulig at leve i et parforhold med en person med narcissistiske træk, men det kan være meget udfordrende, belastende og en kilde til mange af parforholdets uundgåelige konflikter. Narcissister har en tendens til at være selvoptagede, manipulerende og mangle empati for andre. De kan have svært ved at give plads til deres partneres behov og ønsker og har typisk et stort behov for bekræftelse og opmærksomhed.

 

At leve med en narcissist kan være følelsesmæssigt udmattende og kan have negativ indvirkning på selvtillid, selvværd og egenidentitet hos den anden partner. Det er også vigtigt at bemærke, at narcissister ofte har svært ved at indse eller erkende deres egne negativ adfærd og kan være modstandere af terapi eller ændringer.

 

Hvis man vælger at blive i et forhold med en narcissist, kan det være vigtigt at etablere klare grænser, så man ikke mister overblikket og for at bevare et sundt følelsesliv og overveje at søge professionel hjælp, enten individuelt eller som par så det ikke udvikler sig til er usundt forhold. Depression, manglende intimitet, skam, nedadgående selvrespekt, følelsen af tomheden, lavt selvværd, dårlig samvittighed er nogle af de følelser der kan opstå, når man er i et parforhold med en narcissist. Du lægger måske mærke til at du er begyndt at give afkald ting og dit eget indre kompas er ude af kurs når du er i denne relation.

 

Arrogance, fornægtelse, tomme løfter, utroskab, følelsesudbrud kan du opleve hos din partner, hvis han eller hun er narcissist.

 

Uanset hvad er det en personlig beslutning, og det er vigtigt at prioritere sin egen trivsel og velvære.

En narcissist kan have svært ved at mærke eller udtrykke ægte kærlighed. Dybe følelser eller sårede følelser ligger ikke til narcissisten. Det er som oftes ikke følelsesmæssigt sunde mennesker. Overfladiske relationer er nemmere at indgå i. Dette skyldes deres fokus på sig selv og deres behov for beundring og bekræftelse fra andre og at de ikke kan relatere til en andens sårbare følelser. Sociale sammenhænge være udfordrende. De kan have en overfladisk forståelse af kærlighed - skabt af deres egen virkelighed - og mere fokuseret på at opnå deres egne mål og tilfredsstille deres egne behov, frem for at skabe en dyb forbindelse med en anden person eller at kunne vise sårbarhed eller tilsidesætte egne behov. Narsissister kan ofte være tiltrukket af andres beundring og opmærksomhed, men disse forhold kan mangle ægte kærlighed og empati.

Både narcissister og psykopater besidder manipulerende og egoistiske træk, men der er forskelle mellem de to personlighedstyper:

 

Narcissisme:

 • Narcissister er karakteriseret ved en overvurdering af deres egne evner og en stærk trang til at blive beundret af andre.

 • De har behov for konstant bekræftelse af deres egen værdi og har en stor selvoptagethed.

 • Deres primære fokus er på at opretholde deres egen følelse af betydning og succes, ofte uden hensyn til andre.

 • Selvom de kan føle empati, vil de ofte bruge andre til at opnå deres egne mål.

 • De kan have tendens til at reagere voldsomt og vredt, hvis deres selvbillede udfordres eller deres ønsker ikke opfyldes.

 

Psykopati:

 • En psykopat har en mere kompleks og farlig personlighedstype.

 • De mangler empati og er kendetegnet ved en generel mangel på følelsesmæssig forbundenhed til andre mennesker.

 • De har manipulerende adfærd og udnytte andre for at opnå personlige gevinster uden at føle skyld eller anger.

 • En psykopat kan også være charmerende og overbevisende i deres adfærd, hvilket gør det svært for andre at opdage deres sande natur.

 • De kan være tilbøjelige til antisocial adfærd og kriminelle handlinger uden at føle skyld eller ansvar.

 

Det er vigtigt at huske, at begge personlighedstyper opererer på et spektrum, og ikke alle narcissister eller psykopater viser alle karaktertræk, der er nævnt her. Forskelle kan også ses inden for individuelle mennesker med disse personlighedstræk.

Ja, narcissisme er en personlighedsforstyrrelse, også kendt som narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD). Det er kendetegnet ved en vedvarende mønster af grandiositet, behov for beundring og mangel på empati over for andre. Personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD) har en overdreven selvopfattelse, overdreven selvtillid og har en tendens til at udnytte andre for at opnå deres egne mål. De har også svært ved at anerkende eller vise empati for andre. Narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD) kan have en negativ indflydelse på en persons liv og deres relationer med andre.

Her er en generel beskrivelse af nogle narcissistiske træk, som du kan overveje, når du vurderer din partners adfærd:

 

 1. Selvcentreret: En narcissist er ofte meget fokuseret på sig selv og har svært ved at se ting fra andre menneskers perspektiv.

 2. Overdreven selvtillid: De kan have en urealistisk tro på deres egen vigtighed og evner. Dette kan vise sig ved overfladisk charme og den selvsikre facade.

 3. Mangel på empati: Det kan være svært for en narcissist at forstå eller tage hensyn til andre.

 4. Udnyttelse af andre: De kan have en tendens til at udnytte og manipulere andre for egen vindings skyld. De ønsker den personlige frihed.

 5. Behov for beundring: En narcissist kræver ofte konstant bekræftelse og ros fra andre.

 6. Jalousi: De kan blive hurtigt jaloux eller fornærmede, hvis de ikke føler sig bekræftet eller opmærksomhedsgivende nok. Det er et naturligt træk hos narcissisten.

 

Det er vigtigt at huske, at kun en professionel kan diagnosticere en person som narcissist. Hvis du har bekymringer om din partners adfærd, kan det være nyttigt at søge hjælp fra en terapeut eller rådgiver for at få en mere præcis vurdering. Det kan dog være en fordel at sætte sig ind i hvordan man spotter narcissistiske træk uden at man ser syner.

Nej, narcissisme og følelsesmæssig afstumpethed er ikke det samme. Narcissisme refererer til en personlighedsforstyrrelse, hvor en person har overdreven selvkærlighed og egoisme, og de har en opblæst selvtillid og et stort behov for beundring og opmærksomhed fra andre mennesker. De har ofte mangel på empati og kan være manipulerende og udnytte andre for deres egen interesser.

 

Følelsesmæssig afstumpethed, derimod, beskriver en tilstand, hvor en person har svært ved at føle eller udtrykke emotionelle reaktioner. Mennesker med følelsesmæssig afstumpethed kan have vanskeligheder med at forstå og vise empati. Det er dog vigtigt at bemærke, at følelsesmæssig afstumpethed ikke nødvendigvis er forbundet med narcissisme og kan skyldes forskellige årsager såsom traumer eller neurologiske forhold.

Narcissister kan have haft forskellige typer af opvækst, og det er ikke nødvendigvis en generalisering at sige, at alle narcissister har haft en dårlig barndom. Det er ikke altid narcissisme skabes i opvæksten. Der er dog visse faktorer, der kan bidrage til udviklingen af en narcissistisk personlighedslidelse.

Klassiske tegn på narcissistiske træk hos mænd og kvinder:

 

 1. Overdrevet selvoptagethed: En person med narcissisme fokuserer primært på sig selv og sin egen tilfredsstillelse. De kan ofte tale om sig selv, prale af deres præstationer og forvente konstant beundring fra andre.

 2. Mangel på empati: En narcissist har ofte svært ved at sætte sig i andres sted og mangler forståelse eller empati. De er mere optagede af deres egne ønsker og ønsker at dominere andres opmærksomhed og beundring.

 3. Behov for beundring: En person med narcissisme har et konstant behov for at blive beundret og ros. De kan søge bekræftelse og anerkendelse fra andre for at opretholde deres selvopfattelse og selvværd.

 4. Udnyttelse af andre: En narcissist er ofte tilbøjelig til at udnytte andre for deres egen personlige gevinst eller tilfredsstillelse uden at tage hensyn til konsekvenserne for andre. De kan udnytte andres følelser, energi og ressourcer til at opnå deres egne mål.

 5. Manglende selvrefleksion: En person med narcissisme har ofte svært ved at erkende eller acceptere deres egne fejl, mangler og begrænsninger. De kan afvise ansvar for deres handlinger og forsøge at overføre skylden på andre.

 6. Overdreven jalousi: En narcissist kan være ekstremt jaloux og konkurrencepræget. De kan være utilfredse med andres succes og ønsker at være bedre end alle omkring dem.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle, der viser nogle af disse tegn, nødvendigvis lider af en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Det kræver en dybere evaluering fra en fagperson for at stille en korrekt diagnose.

Få hjælp hos Charlottenlund Psykoterapi

At genkende og forstå narcissistiske træk hos din partner kan som sagt være en stor udfordring, men det er det første skridt mod at håndtere disse adfærdsmønstre. Hvis du ser disse træk hos din partner, er det oftest en god ide at du søger professionel hjælp.

Hos Charlottenlund Psykoterapi står jeg klar til at hjælpe dig. Jeg tilbyder en gratis 15-minutters samtale, hvor vi kan begynde at afdække dine behov og udfordringer. Efter denne samtale vil jeg være i stand til, i et trygt og støttende miljø, at give dig de redskaber og den hjælp, du har brug for, til at håndtere dine udfordringer.

Del indlæg