Kærlighed eller kontrol? – Genkend og håndter manipulation i parforhold

Parterapeut og psykoterapeut Annette Waltersdorff

Manipulation i et parforholdet kan være svært at genkende og skabe stor utryghed, stress og usikkerhed i parforholdet For at opdage manipulation, er det vigtigt at være opmærksom på de subtile røde flag inde i dig selv. Alle mennesker kan komme i kløerne på manipulerende personer eller blive udsat for psykologisk manipulation. I dette blogindlæg vil jeg belyse, hvordan du kan blive manipuleret, jeg vil præsentere advarselssignalerne, og jeg vil give dig råd til, hvordan du bedst genkender og håndterer manipulerende adfærd.

Indholdsfortegnelse

Hvad er manipulation?

Manipulation i et parforhold er en form for psykologisk magtudøvelse, hvor den ene part påvirker den andens adfærd, tanker eller følelser til egen fordel. Et eksempel kan være gaslighting. Gaslightning er en form for psykisk manipulation, hvor den ene part får den anden til at tvivle på sin egen virkelighedsopfattelse, grænser og følelser.

Selvom manipulation i et parforhold kan være gemt, er konsekvensen, at den manipulerede part kan miste sin evne til at handle selvstændigt, træffe egne beslutninger og have kontrol over sit eget liv. De bliver i stedet tvunget til at følge partnerens skjulte dagsorden og på den måde miste lidt af deres egen integritet og selvstændighed. Der er stor sandsynlighed for den manipilerede part begynder at føle skyld og prøver at gøre det godt igen, når manipulation foregår. Det er en naturlighed i et menneskes adfærd.

I sådanne dynamikker anvendes ofte kynisk beregnende teknikker, der kan ligne omsorg eller interesse. Denne adfærd kan både være bevidst og ubevidst for den manipulerende person. Taktikken er så diskret, at de er vanskelige at identificere som manipulation. Det kan være nedgørelse pakket ind i “konstruktiv” kritik eller overvågning af partnerens aktiviteter udstillet som “beskyttelse”. Den egentlige hensigt er maskeret. Det kan også være, at den manipulerende part gør den anden forkert fx splitting ved at spille personer i familien eller vennekredsen ud mod hinanden. Når en part udsættes for manipulation, reduceres selvværdet gradvist, og der opstår en skæv magtbalance i forholdet.

En manipuleret person kan miste evnen til at sætte grænser, hvilket øger partnerens indflydelse og kontrol.

Når kærlighed bliver til kontrol

Kærlighed kan bringe stor lykke og glæde. Men i nogle tilfælde kan den gradvist blive til kontrol, hvor en partner begynder at nedgøre og manipulere den anden. Kærligheden i et manipulerende forhold kan blive betinget, således at man skal opfylde sin partners konstante behov for bekræftelse og validering.

Kontrollen i forholdet kan manifestere sig ved, at en partner trækker sin kærlighed tilbage som straf, hvilket fører til frygt og afhængighed hos den anden. Dvs. i stedet for at man diskuterer et emne, bliver det i stedet kærligheden, der bliver sat på spil.

Lær tegnene og mønstrene at kende, da de kan være skadelige for både dig og dit forhold.

Manipulation i parforholdet intrografik

10 tegn på en manipulerende partner

En manipulerende partner kan genkendes ved at:

 1. Subtilt at underminere din selvtillid. Dette kan ske gennem nedladende kommentarer, konstant kritik eller ved at nedgøre eller forkertgøre dine præstationer og følelser. Dette gøres fuldkommen uden dårlig samvittighed.

 2. Manipulere eller fordreje virkeligheden til deres fordel. Det er en måde, hvor det du siger bliver vendt eller brugt imod dig. Når du oplever forvrængelser, vil du føle dig nødsaget eller tvunget til at forsvare dig og retfærdiggøre dig overfor din partner, om noget du har sagt eller gjort som ligger lagt fra din virkelighed eller helt udenfor kontekst.

 3. Anvende gaslighting. Der bliver sået tvivl om din forståelse af virkeligheden og skaber usikkerhed, skyldfølelse og tvivl hos dig, samtidig med at din partner opbygger en facade af uskyld.

 4. Isolere dig socialt. Under påskud af kærlighed og omsorg, vil din partner gradvist overbevise dig om, at du vil have det bedre uden din omgangskreds. Du begrænses din kontakt med familie og venner eller forbyder dig at være på de sociale medier for at skabe afhængighed og forhindre dig i at få støtte udefra.

 5. Projektion. Dette indebærer, at de projicerer din partners egne negative egenskaber eller handlinger over på dig for at undgå ansvar og få dig til at føle dig skyldig eller utilstrækkelig. Partneren kan bebrejde dig for ting, han eller hun selv er skyld i.

 6. Fordrejning af sandheden. Din partner manipulerer information eller fortæller halve sandheder for at skabe forvirring og kontrollere fortællingen. Du får at vide, at det er din egen skyld, hvis noget bliver ubehageligt for dig.

 7. Trusler og intimidering. Det er trusler (verbale og ikke-verbale) eller underlæggende skræmmende vendinger, der skræmmer dig til at adlyde, hvad din kæreste eller ægtefælle ønsker.

 8. Økonomisk kontrol: Begrænser din adgang til penge. Økonomisk kontrol kan være med til at opretholde magt og afhængighed.

 9. Emotionel afpresning: Din kæreste eller ægtefælle udnytter dine følelser og bruger dem som et middel til at få sin vilje, f.eks. ved at true med at forlade dig . Det kan også forekomme, når omsorg kun kommer som belønning efter ønskede adfærd.

 10. Sarkasme, ironi og nedgørelse: Sarkasme og ironi hvor du ikke ved, om det der bliver sagt er rigtigt eller ej kan ofte medføre utryghed og en følelse af, at skulle være på vagt, for ikke at gøre det ‘forkerte’. Eller måske bliver du nedgjort fx får at vide at du opfører dig som et offer.

Få hjælp og redskaber

Få redskaber og hjælp hvis du oplever manipulation i dit parforhold. Sessionerne kan foregå hos mig eller via Zoom hvis det passer dig bedre.

Psykologiske følger af manipulation i parforhold

Manipulation kan have alvorlige og langvarige psykologiske konsekvenser. Den konstante nedbrydning af din selvopfattelse og selvtillid kan føre til store negative følgevirkninger. Skyldfølelse, selvhad, isolation, tab af integritet fortvivlelse, kronisk usikkerhed og ved langvarig belastning kan et manipulerende forhold føre til stress, angst og depression.

Manipulation kan føre til en stærk afhængighed af ens partner, hvilket gør det svært at træffe egne beslutninger og handle selvstændigt. For at genoprette den mentale balance er det vigtigt at opsøge professionel hjælp som er specialister på området.

Læs også: Hvorfor er mit parforhold i krise?

Vær opmærksom på kommunikation, der indikerer manipulation i dit parforhold.

Det starter ofte uskyldigt, men kan udvikle sig til en systematisk nedbrydning af din selvtillid, selvværd og virkelighedsopfattelse. For eksempel kan en manipulerende partner bruge gaslighting, hvor de fordrejer virkeligheden, så du begynder at tvivle på dine egne erindringer og følelser. Derudover kan din partner bruge overdreven eller konstant kritik – sarkasme og ironi – for at nedgøre dine handlinger og langsomt nedbryde dit selvbillede. Hvis du har en følelse af, at noget ikke er rigtigt, kan det være et tegn på manipulation. Søg hjælp og viden til at opnå kontrol, så du ikke mister overblikket.

Dårlig stemning i en ekstrem grad i nære relationer kan gøre dig dybt ulykkelig. Især for mange kvinder kan skyldfølelse være til stede.

Styrk dit selvværd

Selvværd er vigtigt for vores psykiske trivsel. Det fungerer som en indre styrke. For at styrke vores selvopfattelse skal vores egne følelser, tanker og behov anerkendes og værdsættes som værdifulde og betydningsfulde af os selv og også gerne af andre.

For nogle kræver det en vedvarende indsats at opbygge et solidt selvværd. Man kan arbejde med sin historie og hvordan man oplever verden. Hvor mange kan det hjælpe at arbejde med værdier, overbevisninger og de roller man har. Det kan man med fordel gøres f.eks. hos en psykoterapeut.

Vær opmærksom på dine værdier

Vær opmærksom på om dine personlige værdier og integritet bliver overtrådt.

Det kan kræve mod at kommunikere vores værdier og grænser klart og konsekvent til vores kæreste eller ægtefælle – især hvis det er en kæreste eller ægtefælle der der har tendens til at bruge manipulation. Der vil ofte være punkter, hvor du har svært ved at afvige fra, hvad du ønsker. Og så er der andre områder og steder hvor du er mere villig til at gå på kompromis.

Når du har lært dig selv at kende og arbejdet med dine værdier og behov, kan du nemmere gennemskue, hvad der er et kompromis for dig, og hvad der er manipulation. Dette skaber gennemsigtighed i forholdet og gør dig mindre sårbar overfor manipulation.

Det er dog vigtigt at tilføje, at hvis du er i en relation med en partner der har en manipulerende adfærd, vil dine holdninger og meninger kunne blive fordrejet eller brugt imod dig også i en anden sammenhæng.

Hvis du føler dig manipuleret med

Hvis du er i tvivl om du er i en relation med psykologisk manipulation, er der her nogle forslag til, hvad man kan gøre:

 1. Dagbogsskrivning: Det kan være en god ide at skrive dine refleksioner, tanker, følelser og oplevelser i en dagbog. Dette kan kan give overblik og øge bevidstheden og forståelsen af, hvad der sker. Du kan medbringe dine notater til en professionel, der har forstand på psykologisk manipulation der vil kunne genkende evt. manipulation, i det du har skrevet, hvis dette er tilfældet.

 2. Meditation: At meditere giver ro og er psykisk stressnedsættende. Deltag gerne i grupper eller opsøg muligheder på nettet hvor du lærer at selvmeditere.

 3. Deltagelse i personlig udvikling: Engager dig gerne i grupper eller workshops, der fokuserer på personlig udvikling. Dette kan styrke dit selvværd og gøre dig mere bevidst omkring dine grænser, værdier og du vil kunne få nyttig læring omkring psykisk vold og manipulation.

 4. Lær spillet at kende: Manipulation er ofte et spil om magt. At få viden om spillet, kan hjælpe dig til, at du har nemmere ved at kontrollere, hvordan de psykiske mekanismer påvirker dig. Mange siger at der er en nødvendighed, at lære spillet at kende. Selvforståelse: Meget tyder på at terapi styrker din psykiske modstandskraft og opbygger selvforståelse og egenkærlighed. Ved at arbejde terapeutisk med sig selv kan man også bearbejde følelser som skyld og utilstrækkelighed og man kan få redskaber til at genkende manipulation når den opstår.

Fordreje din virkelighed

Vejen til et sundere forhold

For at skabe et sundere forhold er det først og fremmest vigtigt at kunne identificere og kommunikere vores egne følelser og behov tydeligt.

En grundlæggende opfattelse af vores personlige grænser og evnen til at opretholde dem er afgørende. Det indebærer at kende vores egen værdi, retten til at sige nej og modet til at håndtere modstand uden at vakle. Dette er fundamentalt for at skabe et balanceret magtforhold og gensidig respekt mellem partnere.

Ærlighed og åbenhed i kommunikationen er den stærkeste grundsten for et sundt forhold. Ved at værne om denne praksis bevarer vi integriteten i både vores individualitet og fællesskab.

Sådan konfronterer du manipulation

Den bedste måde at konfrontere en manipulator på, er at være i parterapi hos en parterapeut med speciale indenfor manipulerende adfærd. Her skal du have nyttig dokumentation og eksempler med på den manipulerende adfærd. I dette rum vil du have støtte, hvis dine eksempler eller din dokumentation blive forvrænget.

Hvis du har med et menneske at gøre, der har en uhensigtsmæssig adfærd og bruger for eksempel sarkasme eller vedvarende ironi, vil der her kunne blive arbejdet med, at skabe en ny form for kommunikation, der er mere hensigtsmæssigt i parforholdet.

Har du med mennesker med psykopatiske eller narcissistiske træk at gøre, er der stor sandsynlighed for, at en konfrontation ikke vil hjælpe. Her er der tale om en vedvarende personlighedsforstyrrelse som kan være skadelig for dig i det lange løb. Her skal du tænke over, om det vil være bedre for dig, at du forlader forholdet.

Støtte og ressourcer for hjælp

Ressourcer og støtte er afgørende for forandringsprocessen. Når du søger hjælp til at håndtere manipulation i et parforhold, er det afgørende at identificere relevante og effektive støtteressourcer. Disse kan variere fra psykologisk rådgivning og terapi til støttegrupper og litteratur, som alle kan bidrage til en dybere forståelse og værktøjer til at håndtere problematikken. Tænk over, hvad der kunne være relevant for netop din situation.

Det kan være svært for din omgangskreds, at forstå hvilket spil du er viklet ind i. Derfor er det anbefalelsesværdigt at finde en professionel, der har forstand på lige netop dette område. Det handler ikke blot om at opnå ekstern hjælp – det handler også om selvindsigt og personlig udvikling. At udforske egne styrker, grænser og kommunikationsevner vil ruste dig til bedre at modstå manipulativ adfærd og opbygge et sundere forhold – både til dig selv og din partner.

FAQ

Spørgsmål og svar

Gaslighting er en form for psykologisk manipulation, der forekommer i et forhold, hvor den ene partner bevidst forsøger at få den anden partner til at tvivle på sin egen virkelighedsopfattelse, hukommelse og fornemmelser. Gaslighting får den anden partner til at føle sig usikker, forvirret og tvivlende på sig selv.

Denne form for manipulation kan være meget skadelig og kan påvirke offerets mentale og følelsesmæssige velbefindende. Gaslighting kan forekomme i mange forskellige situationer, for eksempel i et romantisk forhold, på arbejdspladsen eller inden for familien.

Gaslighting kan manifestere sig på forskellige måder. Den manipulerende partner kan benægte eller ændre påståede begivenheder eller samtaler, så de passer ind i deres egen fortælling. De kan også afvise offerets følelser og fortælle dem, at de overreagerer eller er hysteriske. Yderligere kan den manipulerende partner bevidst skabe forvirring ved at give modstridende oplysninger eller benægte tidligere aftaler eller løfter.

Opmærksomhed på tegn på gaslighting i et forhold er vigtig, da det kan være skadeligt for offerets mentale sundhed. Hvis du oplever gentagne situationer, hvor du tvivler på din egen virkelighed eller føler dig manipuleret af det menneske, du er i relation med, kan det være gavnligt at søge støtte fra en professionel terapeut eller rådgiver, som kan hjælpe dig med at håndtere situationen og genopbygge din tillid til dig selv.

Det kommer an på om manipulationen er en uhensigtsmæssig adfærd eller et personlighedstræk. Et ordentligt menneske der har uhensigtsmæssig adfærd såsom tendens til sarkasme, ironi eller har brug for at vinde en diskussion, kan ændre deres adfærd og tilliden kan genskabes. Hvis man har f.eks. med psykopater at gøre, vil disse mennesker oftest ikke kunne ændre sig, da de mener at deres handlinger er i orden.

Genopretning af fortroligheden efter manipulation kan være en kompleks proces, men det er muligt. Det kræver tid, ærlighed og indsats fra begge parter i forholdet.

For det første er det vigtigt at den person, der har været udsat for manipulation, anerkender og accepterer sine følelser. Det er vigtigt at give rum til at bearbejde smerten og forvirringen, og at søge støtte fra venner, familie eller en professionel.

Den person, der har manipuleret, skal være villig til at erkende og tage ansvar for sine handlinger. Dette indebærer at være åbensindet, lyttende og villig til at lære af egne fejl. Udtryk ægte fortrydelse og vis, at du er villig til at ændre dig.

Parterne skal sammen arbejde med åbenhed og ærlighed. Kommunikation er nøglen til at opbygge tillid igen. Dette indebærer at have svære samtaler om, hvad der er sket, og hvordan man kan undgå lignende situationer i fremtiden.

At genopbygge fortrolighed kræver tid. Det er vigtigt at være tålmodig og give processen den tid, den behøver. Tillid kan ikke genoprettes over natten, men med tålmodighed, forståelse og ærlighed er det muligt at genopbygge og styrke forholdet.

Husk, at det er vigtigt at have realistiske forventninger. Tillid kan genopbygges, men det betyder ikke, at forholdet nødvendigvis vil være det samme som før. Det er vigtigt at være åben for at skabe et nyt og sundt fundament for tillid.

Manipulering kan forekomme i alle typer relationer og mellem alle køn. Der er ikke et specifikt køn, der bliver oftest manipuleret. Manipulering kan være en taktik, som både mænd og kvinder kan bruge i eksempelvis en parforholdskrise eller enhver anden situation.

Det er dog værd at nævne, at manipulationstaktikker kan variere afhængigt af individuelle præferencer og personlighedstræk. Nogle mennesker kan være mere tilbøjelige til at benytte sig af bevidst manipulation for at opnå deres ønskede resultat, mens andre bruger mere hensigtsmæssige kommunikationsstrategier.

Husk, at ingen fortjener manipulation i en relation. Det er vigtigt at have modet til at tage hånd om situationen og søge den nødvendige hjælp for at sikre et sundt og respektfuldt parforhold.

Ironi er tanker der på en komisk og til tider nedladende måde udtrykkes modsat af det der menes.

Sarkasme er kritik og hån hvor kropssproget siger noget andet fx. ved smil. Sarkasme er en måde at kunne fremsige kritik eller nedværdigende bemærkninger, og samtidig til hver en tid smile og sige, at det er for sjov, og at man ikke mener noget med det. Modtageren vil blive ramt at kritikken og samtidig være i tvivl, om det er rigtigt.

Undersøgelser viser at børn vokset op i hjem med ironi og især sarkasme, kan blive lige så skadet, som hvis de vokser op i hjem med misbrug.

Styrk dit selvværd

Få hjælp hos Charlottenlund Psykoterapi

Gennem professionel psykoterapi kan Charlottenlund Psykoterapi være den støtte, du har brug for i en vanskelig tid. Jeg tilbyder individuelt tilpassede forløb, hvor vi arbejder sammen om at identificere manipulerende adfærdsmønstre og finde strategier til at forhindre dem i at påvirke dig. Du vil møde forståelse, empati, få redskaber og værktøjer og konkret vejledning i et trygt og fortroligt rum. Kontakt mig for en gratis 15 minutters afklarende samtale, hvor vi kan diskutere dine bekymringer og finde ud af, hvordan jeg bedst kan støtte dig.

Del indlæg