Hvordan genskaber man tilliden i parforholdet?

Parterapeut og psykoterapeut Annette Waltersdorff

Du er i et forhold med den du elsker og stoler på. Men så sker der noget, der gør, at tilliden bliver brudt, og du finder ud af, at tingene ikke er som du forestiller dig.

Måske har din partner haft en affære, snydt dig, været uærlig, løjet for dig eller andet, som har brudt din tillid.

Du er usikker på, om du kan stole på din partner, selvom der ikke har været en direkte årsag til din tvivl eller bekymringer.

Uanset årsagen er det dog muligt at genvinde tilliden i jeres forhold – men det kræver arbejde fra jer begge.

I dette blogindlæg får du mine bedste råd til, hvordan I kan komme videre og bearbejde og genoprette tilliden i jeres forhold.

Indholdsfortegnelse

Hvad betyder tillid i et parforhold?

Tillid er en integreret del af ethvert intimt forhold mellem to mennesker. Den giver jer mulighed for at skabe en forbindelse, opbygge et bånd af tryghed og samhørighed til et stærkt og varigt forhold. Tillid i et forhold er baseret på gensidig respekt, pålidelighed, ærlighed og kommunikation. Det betyder, at I stoler på hinanden, at I er ærlige over for hinanden, holder jeres løfter og som udgangspunkt støtter hinanden også i modgang

Tillid er vigtigt, da den skaber tryghed og samhørighed i et parforhold. Tillid gør det muligt at være sårbare over for hinanden, dele hemmeligheder, personlige tanker og svære følelser uden frygt for at blive dømt, forrådt eller brugt imod dig f.eks. i et skænderi.

Desuden er tillid med til at skabe stabilitet i jeres parforhold, da tilliden sikrer, at I begge arbejder sammen mod fælles mål til gavn for parforholdet og jer hver især.

Endelig skaber tillid følelsesmæssig intimitet i partnerskabet, hvilket styrker båndet mellem jer.

Få hjælp og redskaber

Få hjælp og redskaber når i ønsker at genopbygge tilliden i jeres parforhold. Sessionerne kan foregå hos mig eller via Zoom hvis det passer jer bedre.

Hvordan man genopbygger tillid

Når der er sket et tillidsbrud i et parforhold, bør der arbejdes på to områder:

  • selve tillidsbruddet og hvordan tilliden igen kan genopbygges

  • det der er gået forud for tillidsbruddet – årsager og intention

Når I genopbygger tillid efter et tillidsbrud, er genopbyggelsen noget I som par skal arbejde med i fællesskab. Et tillidsbrud er noget som er blevet en del af forholdet. Den ene part har lavet et tillidsbrud, og den anden er blevet krænket.

Det er altid den, der har udført tillidsbruddet, som bærer ansvaret for det der er sket, uanset hvad der end måtte ligge til grund for hændelsen. Man kan altså ikke sige “Jeg var utro, fordi jeg følte mig ensom”. Hvis man er ensom, må man arbejde med det – det ‘lovliggører’ ikke utroskab. Anerkendelse er nøgleordet.

Genskabe tilliden i parforholdet

Tillidsbruddet vil altid være en del af historien

Tillidsbrud bliver en del af forholdets historie og eksisterer i begge parter, som skal finde hver sin måde at håndtere det på. Det forsvinder ikke. Det vil for altid være er en del af historien.

For at denne del skal finde sin rette plads, er det hensigtsmæssigt at arbejde med det terapeutisk.

Et tillidsbrud gennemgår forskellige faser med følelser bundet op på tidsperioder som før, under og efter selve hændelsen. Først er det vigtigt at forstå, hvad der sker i forholdet og hos den krænkede part.

  1. ‘Opdagelsen’ er det tidspunkt, hvor tillidsbruddet kommer frem. Dvs. der er en tid før ‘opdagelsen’ og en tid efter. Den krænkede befinder sig ofte i en tilstand af chok, bliver paf, er i tvivl om op og ned i sagen, forvirret, vred, såret og måske en begyndende angst for konsekvenserne.

    Nogle beskriver tiden før ‘opdagelsen’ som ‘den udødelige tid’ – der hvor vi som par var udødelige sammen og kunne klare hele verden sammen. Tiden efter er der, hvor det går op for mange, at vi var ikke udødelige. Der er faktisk en angstprovokerende risiko for, at forholdet ikke holder. Det kan være en hård psykisk belastning at blive gjort opmærksom på at tingene ikke er, som man troede de var.

  2. Den krænkede vil ofte søge bagud i tiden og finde oversete signaler som man “burde” have opdaget, usagte ting, løgne, adfærdsændringer hos partneren etc.

  3. Hemmeligholdelsen er den tid, hvor svigtet endnu ikke er kommet frem. Hemmeligheder, løgne og også hvide løgne er bevidst hemmeligholdelse og er tillidsbrud. Intentionen bag hemmeligholdelsen kan være mange, og det bliver beskrevet længere nede.

  4. Den krænkede part vil skabe forestillinger både forud og bagud i tid omkring hændelsen. Forestillinger kan starte inden opdagelsen som en fornemmelse af at noget ikke stemmer eller en ændret adfærd. Forestillingerne kan være helt ude af proportioner. De kan køre i ring og blive stærkere og stærkere og også forvrængede. Det tager tid at komme hen et sted, hvor forestillingerne ikke fylder så meget og bliver mere håndterbare.

  5. Tilliden bliver brudt efter ‘opdagelsen’. Det er bestemt muligt at genopbygge tillid. Det tager tid og arbejde fra begge parter.

Tillid i forhold

Den egoistiske handling

De fleste tillidsbrud i parforhold sker ikke for at gøre sin partner ked af det eller fortræd. Det kan være, at man modtager en upassende sms, som man skynder sig at slette, fordi man ved, at ens partner vil blive ked af det bagefter. Det kan også være man sletter sms’en, fordi konsekvensen er for høj – måske uvenskab i flere dage. Så kan det i momentet være den nemmeste løsning at slette den.

Det er sjældent intentionen eller viljen med tillidsbrud, at få partneren til at føle sig såret. Når tillidsbrud sker er det for helt egoistisk selv at få noget ud af det eller for at undgå en konsekvens.

Tal med din partner - f.eks. i parterapi

Når der skal arbejdes med at genskabe tilliden, er den bagvedliggende intention for tillidsbruddet vigtig at få talt ærligt om. Hvad var det der førte til tillidsbruddet? Gjorde, at dette skete? Det er væsentligt at ansvaret bliver hos personen som påførte tillidsbruddet.

Det handler om at få skabt en afklaring og en adfærd der viser, at man faktisk er parat til gøre noget for at redde parforholdet, opbygge tillid og komme videre. Vis tillidsbruddet var en fejl. Der skal fra begge sider være et inderligt ønske om og en adfærd der viser, at man vil genopbygge tilliden.

Spørg hinanden “Hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig, så du bliver mere tryg i det her?”, og imødekom hinanden i det omfang man kan.

Mistillid i forholdet

Processen tager tid

Det er en alvorlig sag at være udsat for tillidsbrud. Hvis tillidsbruddet har været stort, kan det nogle gange give den krænkede person PTSD (PTSD betyder Posttraumatisk stressforstyrrelse – en strassreaktion efter katastrofeagtige psykiske belastninger såsom overfald eller krig) lignende symptomer og påvirkning af dennes selvtillid. De symptomer skal tages alvorligt og kan med fordel arbejdes med i psykoterapien.

Det er vigtigt at have tålmodighed og forståelse for den krænkede person. Det er ofte ikke nok at sige undskyld og tro, at så er alt ok. Parten der har udført tillidsbruddet skal vise, at han eller hun er sin tillid værdig. Personen skal have tid til at samle sig, tænke tingene godt igennem og komme sig. Man kan sjældent bare tilgive og glemme. For nogle handler det sågar om at spørge sig selv, om I realistisk kan skabe tillid igen.

På den anden siden må den krænkede person i forholdet ikke bruge det i andre sammenhænge fx som våben i en anden diskussion. Det er noget som skal respekteres af begge parter.

Tal om forståelsen af tillid i starten af forholdet

Det er klart at anbefale at få lavet rammer og forventninger for parforholdet i starten af et forhold. Bliv enige om fortolkningen af tillid og hvordan den bevares. Hvad er ok for mig? Og hvad er ok for dig? Definer tillidsbrud! Hvad er kærlighed? Hvad er svigt? Beskriv for hinanden hvad I hver især mener utroskab er. Er det ok at flirte, når man er i byen, eller er det et no-go? Det kan også være gavnligt at tale om, hvor meget man skal delagtiggøre den anden i ens private liv og personlige tanker.

Fortidens skygger

Hvis man i sin barndom er vokset op med utryg tilknytning, kan det have konsekvenser i voksenlivet. Utryg tilknytning i barndommen er fx. et hjem med misbrug, fysisk eller psykisk vold, mangel på omsorg, overgreb, uforudsigelighed. Det kan bl.a. vise sig i form af jalousi. Er der overdreven jalousi og mistro i et forhold, kan det være svært at opfylde ønsket om gensidig tillid, da forestillingerne hos den jaloux person ofte er forvrænget og langt fra virkeligheden. Det er noget, der kan arbejdes med i psykoterapien, så det bliver håndterbart og dermed fylder mindre.

Tidligere erfaringer med svigt kan påvirke virkelighedsbilledet og gøre en mere på vagt. Måske har du i voksenlivet været udsat for tillidsbrud i et tidligere forhold? Du kan opleve, at du føler dig sårbar. Her kan man opleve, at man er mere mistroisk overfor sin nye partner.

Nervesystemet kender ikke begrebet ‘tid’, og derfor kan der ske noget i nutiden som minder om fortidens svigt som nervesystemet vil reagere på. Den reaktion der kommer i nutiden har derved grobund i fortidens oplevelse. I et psykoterapeutisk forløb kan der arbejdes med fortidens skygger, så de ikke farver og påvirker nutiden.

Når man erkender, at fortiden er med i nutiden og kommer ind i fremtiden, skal man tage ansvar for det, så det ikke påvirker relationen, trygheden og kærligheden i parforholdet.

Traumer fra fortiden

FAQ

Spørgsmål og svar

Tillidsproblemer og store tillidsbrud i forhold kan opstå af forskellige årsager. Måske har din partner løjet for dig eller været dig utro, eller måske er der bare noget ved den måde, han eller hun opfører sig på, som får dig til at tvivle på hans eller hendes ærlighed.

Uanset hvad årsagen er, skal du tage dig tid til at identificere den manglende tillid og være helt ærlig over for dig selv. Du skal tale med din partner om dine følelser, så I kan identificere, hvad der er på spil hos jer og derefter kan I begynde arbejdet på at genoprette tilliden i jeres forhold.

Det vigtigste at huske er, at det vil kræve tid og kræfter fra jer begge, hvis I skal genopbygge den tillid, der er blevet brudt. At vise at man af hele sit hjerte ønsker at genopbygge forholdet er starten på opbyggelsen af tilliden.

Endelig skal du give din partner tid til at kunne stole på dig igen - tålmodighed og forståelse er nøglen.

Det er muligt at være sammen med en partner, som du ikke stoler på, men det vil være meget svært at opbygge et sundt og varigt forhold. Hvis der er mistillid i forholdet, kan det føre til utryghed, lavt selvværd, usikkerhed, angst, sårbarhed, mistro og vrede på begge sider. Det er vigtigt at få løst jeres problemer og finde en måde at genopbygge tilliden på, så man kan få et trygt og kærligt forhold til sin partner. Er der ikke kærlighed ikke til stede i parforholdet, kan konsekvenserne også i sidste ende være en skilsmisse.

Det er ofte en vanskelig og smertefuld proces at komme videre efter utroskab, men det er vigtigt at huske, at det mange gange er muligt. Utroskab kan føles som et større svigt, som kan være svært at acceptere og skulle leve med.

At tage ansvar for sine handlinger er starten. Der ligger et arbejde i at forstå den personlige årsag til, at man valgte at gøre hvad man gjorde. Derefter er der et arbejde for parret i at genopbygge, hvad der er gået i stykker fx i parterapien.

Skal der være tilgivelse? Skal man fx kunne tilgive det svigt utroskaben er? Tilgivelse kan være en vanskelig proces efter et stort svigt. For nogle er det er en vigtig del af helingen for at kunne komme videre. Andre kan komme videre med at have svigtet med sig uden det nødvendigvis bliver tilgivet.

Anerkend den smerte, der er blevet påført dig, tag dig tid til at forstå, hvorfor det skete, tal med din partner om det, og sørg for at udtrykke dine følelser. Med tiden kan du komme dertil, hvor svigtet ikke fylder men er en del af jeres historie og er blevet håndterbart.

Parterapi kan være en god måde at hjælpe dig og din partner med at arbejde med de vanskeligheder og problemer, der påvirker jeres forhold. Parterapien giver jer begge et sikkert rum, hvor I begge kan udtrykke jeres følelser, lytte til hinanden og kommunikere åbent.

Med vejledning fra en kvalificeret terapeut, kan I identificere eventuelle problemer, der er årsag til mistillid i jeres forhold, lære at løse konflikter og genopbygge tilliden. Det kan være problemer som utroskab, jalousi, mistillid eller måske bare små misforståelser, som I skal have ud af verden.

I mange tilfælde kan parterapi hjælpe med at redde et ægteskab, men i sidste ende afhænger det af dig og din partner.

Ja og nej. Åbenhed er vigtigere end sandheden forstået på den måde, at alle detaljerne i fx utroskab skal ikke frem men intentionen skal der tales om, og den skal der tages ansvar for.

Når et parforhold har indeholdt løgn, vil det som oftes skabe ængstelighed, tvivl og skepsis. Er det jeg føler rigtigt? I starten efter opdagelsen af tillidsbruddet vil følelserne ofte være intense, og med tiden vil de aftage i styrke, især hvis I fælles arbejder på forholdet og genskabelsen af tilliden.

At genopbygge tilliden til hinanden

Søg professionel hjælp, når I har mistet tilliden til hinanden.

Hvis du og din partner føler I kæmper for at genvinde tilliden i jeres forhold, er det nogle gange bedst at søge hjælp hos en parterapeut. Erfarne parterapeuter er uddannet til at støtte og arbejde med de svære følelser som f.eks. tillidsproblemer.

En parterapeut kan fungere som mægler og lede nødvendige samtaler hen imod produktive løsninger. Med de rette redskaber, vejledning og hjælp fra en parterapeut vil I få mulighed for at lære nye måder at kommunikere med hinanden på, hvilket i sidste ende kan være med til at genoprette tilliden i jeres forhold.

Læs også: Hvorfor er mit parforhold i krise?

Book en gratis afklarende samtale.

Til sidst vil jeg sige, at tillid er en vigtig del af ethvert sundt forhold, og at den skal plejes, beskyttes og evt. genopbygges, hvis der behov for dette. Det er en stærk følelse, og det kan kræve mod at erkende, når tilliden er blevet brudt, og det kræver en stor indsats at genopbygge den.

Der kan være tidspunkter, hvor det kan være gavnligt at få professionel hjælp. Ønsker du eller I mere klarhed eller bare har brug for nogen til at lytte uden at dømme, skal tøv ikke med at række ud efter støtte. Jeg tilbyder en gratis 15-minutters afklarende samtale, så du har mulighed for at tage de første skridt hen imod at få løst jeres tillidsproblemer i parforholdet.

Del indlæg