Lad mig hjælpe dig med dit tankemylder

Parterapeut og psykoterapeut Annette Waltersdorff

Som uddannet NLP psykoterapeut har jeg viden indenfor området tankemylder og hvordan negative tanker opstår.

Jeg har gennem mine mange klientsamtaler fået stor erfaring i at arbejde med klienter omkring at håndtere tankemylderet, egne tanker og indre kritiker.

Jeg tilbyder en gratis 15 minutters samtale over telefonen til alle.

Indholdsfortegnelse

Tag kontrol over dit tankemylder.

Tankemylder er noget, vi alle oplever fra tid til anden. Det er de flyvske tanker og ofte negativt ladede tanker, der konstant kører rundt i dit hoved, og som kan give dig udfordringer i din hverdag.

Men hvad er det egentlig, der sker, når du oplever tankemylder, og hvordan kan du lære at reducere det?

I dette blogindlæg vil jeg kigge nærmere på, hvad tankemylder er og give dig nogle gode råd til, hvordan du kan håndtere og forebygge tankemylder.

Hjælp til tankemylder

Hvordan tankemylder føles.

Kender du det, når du føler, et virvar af tanker står i kø i din hjerne? Du når slet ikke at forholde dig til tanken, før den næste tanke overtager. Hele tiden kommer der nye tanker enten omkring et helt nyt emne eller i forlængelse af de tanker, der allerede kører.

Det kan også være en situation, der ikke er færdigbearbejdet, så tanken hele tiden kredser om det samme emne uden at ville slippe igen.

Du prøver at falde i søvn, men tankerne står i kø. Går jeg konkurs? Hvorfor sagde han sådan? Jeg skal også få ryddet op i klædeskabet? Hvilken kage skal jeg bage i morgen? Hov, jeg skal huske at købe vaskemiddel. Du skal tidligt op og ser på uret, at der bliver mindre og mindre tid at sove i.

Følelser som stress, uro og irritation melder sig hos dig. Tankerne kører i ring, og der kommer intet konstruktivt ud af det. Det er udmattende og ødelæggende for nattesøvnen. Du føler frustration.

Få hjælp og redskaber

Få redskaber til at tage kontrol over dit tankemylder. Sessionerne kan foregå hos mig eller via Zoom hvis det passer dig bedre.

4 former for tankemylder.

Tankemylder kan inddeles i forskellige kategorier:

Stress

I perioder med stress kan tankerne have svært ved at finde ro. Der er for mange uløste opgaver, der flyver rundt i hovedet. Det er ofte de samme tanker, der går igen og igen i din hjerne.

Bekymringer

Et bekymret sind eller perioder med uro eller krise kan bekymringer og negative tanker fylde rigtig meget. Hvordan løser jeg problemerne? Hvad skal der ske? Bekymringerne står i kø.

Lavt selvværd

Har du lavt selvværd, kan det medføre, at du har en hård indre dialog omkring din egen adfærd og væremåde. Du evaluerer i tankerne om alt og alle og ofte med din egen rolle som negativ figur.

Medfødt eller konstant

Tankemylder som er konstant og varig. En tankerække der aldrig slutter, hvor den ene tanke fører til den næste og den næste. Den kan til tider overdøves eller afledes med aktiviteter som f.eks. en lydbog, berøring, massage, et varmt bad eller en opgave, der er interessant og kræver koncentration.

Tankemylder infografik

8 metoder til at håndtere eller stoppe tankemylder.

Ligegyldig om dit tankemylder er af den ene eller anden årsag, er der altid en måde at lære at håndtere sit tankemylder på. Du kan prøve dig frem med forskellige metoder for at reducere tankerne.

Metakognitiv behandling.

Metakognitive metoder handler om, at du lærer at kontrollere tankeprocessen. I modsætning til kognitiv terapi får tankerne mindre opmærksomhed, og man lærer at forholde sig anderledes til de tanker, der opstår.

Vejrtrækning.

Vejrtrækningsøvelser eller meditation, der har fokus på dit åndedræt hjælper med at skabe ro i kroppen, som derved har en afsmittende effekt på dine tanker. Mindfulness kan også afhjælpe grublerier, overtænkning eller en stresset hjerne.

Lav søvnritualer inden natten.

Lav en plan for, hvad du skal gøre om aftenen for at falde til ro inden sengetid og for at få en god nats søvn. Reducerer informationsstrømmen fra sociale medier, tv, telefonen etc. i god tid inden natten. Det vil naturligt reducere tankemylderet og give dig en større sandsynlighed for en bedre nattesøvn.

Vælg hvad du vil tænke.

Ved at have nogle tanker forberedt, når du f.eks. skal sove, hjælper du din hjerne med at kontrollere, at tankermylderet ikke får frit løb. Det kan være, at du skal tænke på en bageopskrift, lytte til lydbog, eller ligge med varmepude og koncentrere dig om varmen herfra.

For mange tanker og bekymringer

Lav plan for hvad du skal udrette.

Planlæg hvad du skal på forhånd, så du giver din hjerne så få valgmuligheder til at overtænke. Altså lav en plan for dine tanker. Skriv de helt banale ting ned på et stykke papir eller gør det let for dig at udføre en krævende opgave.

Skal du i træningscentret, så læg tøjet frem, inden du skal bruge det, så din hjerne ikke behøver at diskutere med dig selv om, du skal gøre det eller ej. Skal du handle ind så lav en indkøbsliste på forhånd, så du ikke står i supermarkedet, så du ved, hvad du skal købe.

Undgå diskussioner med dig selv.

Lav sandheder for dig selv, så du undgår at gå i dialog med dig selv. Beslut dig for at gøre noget uden diskussion f.eks.: ‘Jeg skal ligge i min seng 8 timer med slukket lys.’

Giv kun opmærksomhed til det, du kan gøre noget ved.

Når vi grubler og spekulerer, giver det blot endnu mere tankemylder. Øv dig i at dele dine bekymringer op i dem, der kræver handling her og nu og dem, du alligevel ikke kan gøre noget ved.

Vær mere omsorgsfuld ved dig selv.

Din indre dialog kører derudad med en kritisk stemme, der bebrejder dig. Jeg er ikke god nok? Hvad tænker de nu om mig? Hvorfor sagde jeg det? Stop dig selv og udskyd evalueringen til et andet tidspunkt. Forsøg at være nænsom ved dig selv.

For mange spørgsmål

Hvad er tankemylder?

Tankemylder føles som ukontrollerede tanker, du ikke kan få ud af dit hoved, og som bliver ved med at vende tilbage. Nogle oplever det som en flok vilde aber – eller som det også kaldes ‘monkey mind’, som virer rundt i hjernen på dig og lige meget, hvor meget du forsøger at ignorere dem, bliver de ved med at vende tilbage. Som en 6 sporet motorvej med tanker. Andre mennesker oplever det som tanker, der kredser om det samme emne og ikke kan slippe igen.

Tankerne kan opstå på alle tider af døgnet. For nogle er det forbundet med hændelser, der skaber bekymringer eller stress, mens for andre er det et konstant og varigt tankevirvar, der hele tiden buldrer rundt i hjernen uden at skabe mening.

Det er en form for ukontrolleret overtænkning af tanker og følelser, du ikke selv har kontrol over. Tanker der går i ring, uden at du har indflydelse på hverken retning eller indhold. Det føles kaotisk og udmattende og er i sagens natur ødelæggende for koncentrationen og nattesøvnen og kan påvirke dit liv. 

Hvordan opstår tankemylder?

Det er tit usunde og negative tanker, der ligger bag dit tankemylder. Det ses ofte ved personer med stress, lavt selvværd eller bekymring i dit sind. Nogle har også tankemylder som en mere permanent og varig belastning. Ses bl.a. ved psykiske tilstande og lidelser som angst, depression og ADHD/ADD. Dette betyder ikke, at fordi man har tankemylder, at man så nødvendigvis har en psykisk diagnose.

Hvorfor tankemylder opstår?

Tankemylder opstår ofte i forbindelse med et højt stress- eller bekymringsniveau. Særligt disponeret vil mennesker være med et i forvejen ængsteligt eller bekymret sind. Bekymringer er en vigtig funktion i livet. Den fortæller os, når der er noget, vi skal være opmærksomme på. Det er altså en genetisk overlevelsesmekanisme, som skal forberede os på mulige farer.

For at skabe psykisk balance har vi som menneske brug for kontrol, finde ro og tryghed. I perioder med stress mangler vi disse faktorer, hvorfor sindet er særligt opmærksomt og sættes i alarmberedskab.

Hjernen kan have svært ved at kende forskel på katastrofe-niveauet og kan fejlagtigt starte allerhøjeste alarmberedskab på et rationelt forkert grundlag. Så når vores bevidste sind er træt efter en udmattende dag, starter det ubevidste sind med at bearbejde og ordne alle de informationer, der kan bruges til at skabe kontrol og ro igen. Det gøres ved, at tankerne giver sig i kast med at finde løsninger og lukke huller på alt det, som det bevidste ikke har fundet løsning på i løbet af dagen.

Det kan være utrolig drænende og udmattende i længere perioder at være påvirket af tankemylder af alle forskellige årsager. 

Læs også: Hjælp til angst – 17 tips der kan hjælpe dig til bedre at håndtere angsten

Håndtere tankemylder

Hvad er fordelen ved at lære at håndtere eller stoppe dit tankemylder?

  • En stabil nattesøvn. En god og stabil nattesøvn giver mere overskud og energi i løbet af dagen.

  • Øget koncentrationsevne. Har du på jobbet eller uddannelse behov for at lære nyt, vil du tilegne ny viden hurtigere og mere effektivt.

  • Større accept af dig selv. Ved at kende årsagen til dit tankemylder, får du nogle personlige indsigter, som vil skabe forståelse for, hvorfor de udfordringer, du måske har mødt gennem livet, har føltes så svære.

  • Ro i sindet. Det kan føles utrolig udmattende at have tankemylder. Det dræner for energi og er en kraftig forringelse af livskvaliteten.

Når du finder årsagen til, hvilken form for tankemylder du oplever, og hvad der forårsager den, er du klar til at lære at håndtere den.

FAQ

Spørgsmål og svar

Man kan lære at kontrollere sine tanker eller lære, hvilke metoder man kan gøre brug af for at overdøve eller aflede tankerne. Man kan få kontrollen over tankemylderet.

Ja, det er helt normalt. De fleste oplever gennem livet en eller anden form for ukontrollerede tanker. For de fleste går det væk igen i takt med, at årsagen bearbejdes.

Hvis tankemylderet er voldsomt, kan der gennem psykiatrisk udredning udskrives medicin, som kan have en beroligende effekt på tankerne.

Tankemylder er ofte forbundet med stress eller bekymringer. Psykiske lidelser eller tilstande som f.eks. angst, depression eller ADHD er ofte belastet med tankemylder.

Som sådan er det ikke sundhedsskadeligt, selvom følelsen kan være sådan. De fleste mærker søvn og koncentrationsbesvær, hvilket kan være en forringelse af livskvaliteten.

For de fleste går tankemylder væk igen i takt med at årsagen bearbejdes. Nogle er dog også ramt af kronisk tankemylder og må arbejde med metoder til at håndtere tankerne. Mange med tankemylder har stor gavn af metakognitiv terapi.

Som udgangspunkt er det ikke arveligt. Er du opvokset med forældre, der er særligt sensitive eller bekymrede, kan du være mere disponeret for tankemylder. Dog ved visse diagnoser, hvor tankemylder optræder, ses en vis arvelighed.

Ja det kan det. Man kan med kognitiv terapi lære at kontrollere tankerne.

Det giver ofte god mening, når du oplever grublerier, bekymringer, har svært ved at koncentrere dig eller stresser i forhold til, hvad der sker eller er sket i dit liv. Måske er det noget i fortiden?

Det er et ordsprog, der siger 'De blomster man vander, er dem der gror'. Sådan er det også med tankemylderet. Når du lærer at tage kontrollen over dine tanker, og du giver opmærksomhed til noget andet, vil dine grublerier og følelsen af overtænkning og at bekymre sig blive mindre og tankeringen vil stoppe.

Det er fordi, du ikke har lært det endnu. Alle kan lære at nedsætte det tankemylder, de føler i hovedet. I stedet for en tanke tager overhånd, eller en bekymring løber af med en, kan man arbejde i det psykoterapeutiske rum med at få håndterbarhed.

Sådan kan psykoterapi hjælpe dig, der lider af tankemylder.

Du kan med hjælp fra psykoterapi lære at gøre dit tankemylder håndterbart, eller få det til at stoppe. Tankemylder kan være opslidende, og man kan til tider møde håbløshed, ‘stopper det aldrig’.

Ved at arbejde med tankemylderet med professionel hjælp, vil du opleve at få større mental sundhed, og i stedet for din hjerne løber afsted og tankerne fylder for meget, lærer du at handle konstruktivt. Du får styr på dine tanker og på din indre kritiker og få kontrollen til at bekymre dig mindre.

Effekten af at arbejde med tankemylder er bl.a., at din søvn om natten bliver bedre, og hovedet kommer mere i ro.

Læs også: Hvorfor er det så svært for mig at finde en kæreste?

Lad mig hjælpe dig med dit tankemylder.

Som uddannet NLP-psykoterapeut har jeg viden inden for området tankemylder, og hvordan negative tanker opstår.

Jeg har gennem mine mange klientsamtaler opnået stor erfaring i at arbejde med klienter omkring at håndtere tankemylderet, sine egne tanker og sin indre kritiker.

Jeg tilbyder en gratis 15 minutters samtale over telefonen til alle.

Del indlæg